Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

Назва:
МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,61 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
ДЕРКАЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
УДК 811.161.2’37
МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ
90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
СІМФЕРОПОЛЬ – 2007
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі українського мовознавства Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник:
кандидат філологічних наук, професор
Регушевський Євген Семенович,
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського,
професор кафедри міжмовних комунікацій і журналістики
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
Чабаненко Віктор Антонович,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства
кандидат філологічних наук, доцент
Познанська Віра Дмитрівна,
Донецький національний університет,
доцент кафедри української мови
Захист відбудеться 19 жовтня 2007 р. о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.08 у Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, пр-т Вернадського, 20.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, пр-т Вернадського, 4.
Автореферат розісланий 18 вересня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А. Г. Шиліна
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Інтерес до метафори як універсального засобу й способу людського мислення та процесів його вербалізації стимулює розширення площин мовознавчих досліджень – семасіологічних, ономасіологічних, лінгвокогнітивних та стилістичних. Одним із важливих аспектів вивчення метафори є функціональний, який, зокрема, дозволяє розглядати її як стильову ознаку, як структурно-семантичний маркер того чи іншого типу тексту. Із даних позицій досліджують смислові можливості метафор у художніх творах, у функціях вторинної номінації в газетно-журнальній публіцистиці. Питання ж про роль метафори у формуванні різних терміносистем, писемних текстів певних галузей знань в українському мовознавстві залишається і далі нерозв’язане. Зокрема, досить відкритою для нових досліджень є терміносистема літературознавства. У зв’язку з цим актуалізується необхідність створення ґрунтовного словника літературознавчих термінів та досягнення чіткості й недвозначності у вживанні наукових понять, термінів-варіантів. Вона відбиває прагнення до термінологічної культури, до узгодження параметрів наукового пізнання, що забезпечуватиме діалогічність української науки в світі Див.: Кирилюк Є. До термінології українського літературознавства // Радянське літературознавство. – 1971. – № 3. – С. 56 – 59; Клименко Б. Криза термінологічної системи українського літературознавства чи криза наукової свідомості літературознавців?Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 5 – 14; Коваль-Костинська О., Славова М. Літературознавча метамова – новий Вавилон чи дорога до діалогу? // Культура слова. – 2002. – Вип. 60. – С. 23 – 26..
Використання метафор у літературознавчому тексті пов’язане з умінням маркувати стилістичні засоби, вимірювати їх експресивність. Науковий, науково-популярний текст, зокрема літературознавчий, має своєрідні форми вираження цієї експресивності, не пов’язаної з чуттєвим образом. Тут використання засобів мови спрямоване на створення чіткої виразності. З метафорою в наукових текстах пов’язані комунікативна і деякою мірою пізнавальна функції мовних засобів.
Інший аспект функціонування метафор у науковому тексті – це їх термінологізовані деекспресивні структури, що хоч і належать до корпусу власне наукової лексики, але все ж таки зберігають ознаки метафоричного перенесення в дієсловах, прикметниках, іменниках.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок