Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ (ARACHNIDA, ARANEI) ЯСЕНЕВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ РІВНИНИ

АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ (ARACHNIDA, ARANEI) ЯСЕНЕВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ РІВНИНИ

Назва:
АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ (ARACHNIDA, ARANEI) ЯСЕНЕВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ РІВНИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,96 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГІРНА АННА ЯРОМИРІВНА
УДК: 591.553:595.44+577.4 (477.83)
АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ (ARACHNIDA, ARANEI) ЯСЕНЕВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ РІВНИНИ
03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Дніпропетровськ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті екології Карпат НАН України
Науковий керівник:
академік НАН України, доктор біологічних наук,
професор Голубець Михайло Андрійович
Інститут екології Карпат НАН України, директор;
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Ємельянов Ігор Георгійович,
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України,
відділ популяційної екології та біогеографії, завідувач;
кандидат біологічних наук, доцент
Апостолов Валерій Леонідович,
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
кафедра екології та раціонального природокористування, доцент
Провідна установа: Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка (м. Київ)
Захист відбудеться "24" травня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, МСП, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корпус 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, МСП, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13
Автореферат розісланий "20" квітня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради, к. б. н. _______________ Дубина А.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із найчисленніших і, в той же час, найменш досліджених компонентів тваринного населення лісових екосистем є павуки. Враховуючи велику кількість видів різних розмірних груп, високу чисельність і специфіку живлення, павуки відчутніше впливають на популяції тварин нижчих трофічних рівнів, ніж інші хижі членистоногі, що визначає їхню значну роль у функціонуванні екосистем (Узенбаев, 1985).
Новим і мало вивченим напрямом в арахнології є структурно-функціональна організація угруповань павуків, а його поява зумовлена необхідністю всебічного вивчення екосистем cаме у зв’язку з посиленим антропогенним втручанням у їхнє функціонування і потребою створення системи ефективних природоохоронних заходів. Адже комплексний аналіз видового складу, показників щільності, біомаси, вікової структури, домінування, спектрів екоморф та екологічних груп, зокрема на територіях, що відображають різні стадії розвитку й трансформації ландшафтної екосистеми, дає змогу оцінити пристосованість конкретних видів до умов середовища, а також з’ясувати закономірності формування і розвитку угруповань тварин у природних й антропогенно змінених екосистемах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана протягом 2001 – 2005 років у межах тем відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України "Екологічний потенціал наземних екосистем як критерій програми сталого розвитку" (№ держреєстрації 0198U002250) і „Концептуальні засади використання показників екологічного потенціалу в обгрунтуванні програми сталого розвитку гірського регіону” (№ держреєстрації 0102U005389).
Мета роботи і завдання дослідження. Мета роботи – встановити таксономічну та екологічну структуру угруповань павуків ясенево-дубових лісів, їхні антропогенні зміни та функціональні особливості в корінних і похідних екосистемах. Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання:
1. З’ясувати видовий склад угруповань павуків ясеневих дібров, проаналізувати особливості його формування, провести порівняння видового складу у первинних і вторинних екосистемах.
2. Встановити екологічні особливості організації угруповань павуків екосистем ясеневих дібров за показниками видового складу, чисельності, щільності та біомаси, сезонної динаміки, структури домінування, вікової структури, спектрів екоморф та екологічних груп.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ (ARACHNIDA, ARANEI) ЯСЕНЕВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ РІВНИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок