Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ / сторінка 11

Назва:
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,68 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
У четвертому розділі приведено комплекс фізичних і фізико-хімічних досліджень порошків металів (форма частинок і їх дисперсність, фазовий склад і хімічний стан атомів металів, структура частинок, магнітні, термічна стійкість, хімічний склад, питома поверхня, гідрофільність поверхні, адсорбційні властивості). Такі дані отримано вперше в результаті використання різних методів дослідження порошків: хімічний аналіз, електронномікроскопічний, магнітометрія, рентгено-графічні дос-лідження, ЯГР-спектроскопія, інші. Одержані характеристики визначаються процесами при формуванні вихідних оксалатів металів хімічним способом з послідуючим їх відновленням у водні.
Фізичні і фізико-хімічні характеристики порошків визначають-ся їх структурою, дисперсністю. Хімічний аналіз порошків показав, що при концентрації заліза в вихідних розчинах сульфату заліза 15 г/л після відновлення його ок-салатів реалізується максимальне значення магнітних характерис-тик порошків, а також максимальний вміст металевої фази ? – заліза в порошках заліза – 50-60 %, в композиційних порошках – 54-45%.
Із електронномікроскопічних досліджень (фото 7-12) видно, що у порошках заліза частинки мають округлу поверхню. У порошків Fe-Ag, Fe-Pt, Fe-Cu, Fe-Zn форма частинок більш розвинена – витягнута (еліпсоїдна) та пластинчата. Це можна пояснити тим, що метали-добавки, які є поверхнево-активними по відношенню до заліза, понижують його поверхневий натяг, що і призводить при кристалізації до більш розвиненої форми частинок. Як видно із рис. 3, їх розмір складає 0,1-0,3 мкм.
Важливою характеристикою феромагнетиків є їх питома поверхня. Зокрема, розмір частинок визначає одну з основних властивостей порошків – їх питому поверхню. Встановлено залежність питомої по-верхні і розмірів частинок порошків від використа-ння одно-двох-трьох-поліатомних спиртів, а також від масової до-лі (від 0,1 до 10,0%) метала-добавки в порошках на основі заліза. В основному значення питомої поверхні порошків знаходяться в діапазоні 20-25 м2/г, що відповідає розміру частинок 0,06-0,08 мкм.
Однією з причин збільшення роз-мірів частинок металів і відповідно зменшення питомої поверхні є те, що при інтенсивному перемішуванні компонентів ре-акції в розчинах і зниженні температури, а також зміні концент-рацій компонентів, що вводяться в реакційну суміш, зменшується швидкість виникнення кристалічних зародків і збільшується швид-кість росту кристалів, які уже утворилися. Встановлено, що в залежності від поставлених цілей можна одержувати порошки з різним розміром частинок, що є однією з переваг розробленого нами способу формуван-ня нанодисперсних частинок оксалатів металів. Встановлено також, що порошки металів мають гідрофільну повер-хню. Це дозволяє проводити модифікування поверхні їх частинок різ-ними медичними препаратами.
Фізико-хімічні властивості порошків в значній мірі визнача-ються їх внутрішньою будовою, кристалічною структурою, фазовим і хімічним складом, станом поверхні, тощо. Важливо і те, що розроблений спосіб дозволяє керувати хімічним складом, дисперсністю порошків шляхом науково обґрунтованого підбору відповідних вихідних компонентів, різних добавок, які впливають на процес формування нанодисперсних частинок оксалатів металів і одержання нанорозмірних металевих порошків. Дані по вивченню кристалічної структури, фа-зового складу і будови одержаних феромагнітних порошків і компози-ційних порошків на його основі з сріблом, платиною, золотом, міддю і цинком з масовою долею останніх від 0,1 до 10,0 % методами ЯГР -спектроскопії, рентгенофазового, рентгеноструктурного, і рентгенофлуоресцентного аналізів одержано вперше.
В табл. 2 наведено дані хімічного складу порошків, визначено-го методом рентгенівського флюоресцентного аналізу (РФА точні-сть вимірювання – 0,01 % мас.), в залежності від масової долі метала-добаки у вихідному оксалаті. Видно, що кількість метала-добавки в порошках приб-лизно відповідає його кількості в вихідному оксалаті.
Результати рентгенофазового і рентгеноструктурного аналізів порошків представлено в табл.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Реферат на тему: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок