Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ / сторінка 15

Назва:
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,68 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Ізотерми адсорбції ПВП на частинках порошків із спиртових ро-зчинів відповідають ленгмюрівському типу. Сорбційна рівновага вста-новлюється через 3 год. при масовому вмісті ПВП 2 %, що і було ви-користано при вирішенні практичних задач. Енергія(G) взаємодії частинок заліза з ПВП в етиловому спирті склала 25 Дж/г, Fе-Аq – 28 Дж/г, Fе-Pt – 26 Дж/г. Одержані дані величин вільної енергії і десорбційність молекул ПВП з повер-хні частинок порошків свідчать про фізичний характер процесу адсо-рбції при відсутності специфічних поверхневих взаємодій.
Величини вільної енергії (-?G) адсорбційної взаємодії між адсорбатом і адсорбентом, розраховані по ?G = – RTlnK, скла-ли, кДж/моль: для заліза 0,37, для Fе-Аq – 0,35, для Fе-Рt – 0,33.
Вперше досліджено сорбційні властивості феромагнетиків по відношенню до тиреоїдних гормонів і можливість використан-ня їх для направленого транспорту через шлунково-кишковий тракт і пролонгованого всмоктування через кишкову стінку при фізіологічній десорбції з частинок-носіїв. Експерименти проведено спільно з співробітниками Інституту ендокринології і обміну речовин АМН Укра-їни.
Відповідно до структурної формули тироксину, модифікування поверхні частинок заліза проведено в присутності етилового спирту, що призводить до "плоского" закріплення його молекул на поверхні заліза. При цьому утворюються сполуки типу хелатів, які є досить стійкими до дії різних середовищ. Адсорбовані на частинках заліза гормони повільно звільняються з їх поверхні (феромагнітного кон-тейнера) протягом 2-3 год. Сповільнена десорбція захищає організм від гормональ-ного стресу, який має місце при використанні тироксину в таблетках. Це дозволяє забезпечити контрольовану організмом підтримку тиреоїдного статусу при патології щитовидної зало-зи.
Розділ 5. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНОЇ ДІЇ НАНОРОЗМІРНИХ ФЕРОМАГНЕТИКІВ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКУВАЛЬ-НИХ ЗАСОБІВ І РЕЧОВИН. В розділі представлено результати дослідження біологічно-активної дії феромагнетиків та композиційних порошків на його основі з металами-добавками як основи для створення нових лікувальних засобів і речовин.
Вивчення механізму взаємодії одержаних нами порошків з біологі-чними об'єктами проведено вперше. Такі дослідження дозволили одержати принципово нові дані щодо впливу нанорозмірних частинок металів на гомеостаз клітин і організм в цілому, відкриваючи перспективу створення нових лікувальних засобів без застосування речовин фармакологічної дії.
Вперше проведено експериментальні дослідження і підтверджена гіпотеза д.т.н., проф. Швець Т.М. щодо впливу локальних магнітних полів, створених феромагнетиками, на деякі біологічні об’єкти: мікроводорості хлорела, мікроорганізми-сапрофіти, мікроорганізми-паразити, нормальні та патологічні клітини.
Дослідження впливу зовнішнього магнітного поля і локального поля частинок феромагнітних порошків і композиційних порошків залізо-срібло,залізо-платина і залізо-золото на фізіолого – біохімічну активність одноклітинних водоростей хлорела показали, що найбільш високим ступенем агрегації клітин виявилися частинки заліза. Вони відіграють роль містка, який сприяє коагуляції одиничних клітин хлорели в біомінеральні аг-регати. Встановлено, що вплив магнітного поля на життєдіяльність клітин характеризується активацією і ефектом "після дії": клітина, що зазнала впливу магнітного поля після його відключення ще продовжує змінювати свої параметри, зокрема інтенсифікується приріст біомаси. Цей ефект підвищується зі збільшенням напруги магнітного поля і збільшується в 1,5-2 рази для клітин, які зна-ходяться в біоагрегатах з феромагнетиками. Результати мають важливе наукове значення при дослідженнях впливу магнітних полів на біологі-чні системи. Практичне, зокрема, для біотехнології вирощування мікроводоростей у промисловому масштабі.
Проблемою безперервних біотехнологічних процесів, в тому числі і біотехнологїї очистки води, є утримування значної біомаси мікроорганізмів в очисних спорудах. Як носії для імобілізації мікроорганізмів використовуються різні препарати ор-ганічної і неорганічної природи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Реферат на тему: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок