Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Загрузка...

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ / сторінка 25

Назва:
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,68 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
– Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали. – Інститут коло-їдної хіміі і хімії води ім. А.В.Думанського НАН України, Київ, 2003.
Дисертація присвячена фізико-хімічному дослідженню умов синтезу нанодисперсних частинок оксалатів металів і одержанню нанорозмірних композиційних порошків феромагнетиків термохімічним способом в стабільному хімічно інертному стані. Основними напрямками розвитку досліджень в цій галузі є комплексне експериментальне обґрунтування розроблених нових наукових засад регулювання швидкості утворення зародків металів і їх росту, стабілізація їх поверхні, створення на їх основі нових препаратів біомедичного при-значення.
Розроблено нові способи управління структурою, фазовим складом і поверхневими характеристиками нанорозмірних частинок металів, досліджено меха-нізм і встановлено основні закономірності формування порошків, модифікування і стабілізація їх поверхні. Дослідження структури і властивостей феромагнетиків дозволило розробити технологію одержання нанорозмірних порошків мета-лів з заданими фізико-хімічними і медико-біологічними власти-востями в процесі їх формування і захищеною поверхнею від окислення, що реалізуються одночасно (без аналога).
Вперше досліджено вплив магнітних полів, ство-рених мікрокристалами заліза на мікроводорості, мікроорганізми-сапрофіти і паразити, нормальні і патологічні клітини. Комплекс фізичних, фізико-хімічних, медико-біологічних досліджень, які мають велике значення для біології, фізичної та колоїдної хімії, фізико-хімії феромагнетиків, порошкової металургії, матаріалознавства вперше дозволив визначити нові галузі використання і створити на їх основі препарати біомедичного призначення:
- біологія (дослідження механізмів та створення цілісної теорії біологічно-активних властивостей металів; у промис-ловості – для знезараження води, очистки стічних вод різних мікробіологічних виробництв, при промисловому виробництві мікроводоростей, інше);
- медицина (створення нових лікувальних засобів і методів для хірургії, ендокринології, онкології, нейроонкології, інше).
Ключові слова: нанодисперсні частинки оксалатів металів, нанорозмірні композиційні феромагнети-ки, магнітні поля, біологічні системи, композиційні матеріали.
АННОТАЦИЯ
Кущевская Н.Ф. Физико-химические условия синтеза нанокомпозиционных ферромагнитных порошков для биомедицинского применения. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.16.06 – порошковая металлургия и композиционные материалы. – Институт кол-лоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского НАН Украины, Киев, 2003
Диссертация посвящена физико-химическим исследованиям условий синтеза наноразмерных частиц оксалатов металлов и получению наноразмерных композиционных порошков ферромагнетиков термохимическим способом в стабильном химически инертном состоянии. Основными на-правлениями развития исследований в этой области является комплекс-ное обоснование разработанных новых научных под-ходов регулирования скорости образования зародышей металлов и их роста, стабилизация их поверхности, создание на их основе новых препаратов биомедицинского назначения.
Впервые предложен механизм формирования нанодисперсных частиц оксалатов ме-таллов, в частности, железа и сое-динений на его основе с серебром, платиной, золотом, медью и цинком с заданным комплексом физико-химических, физических и медико-биологических свойств, которые реализуются одновременно (без ана-лога). Это позволило разработать технологию получения наноразмерных ферромагнитных порошков и ком-позиционных порошков на основе железа с указанными металлами-добавками в стабильном химически инертном состоянии.
Проведенные химические, физико-химические и медико-биологичес-кие исследования позволили установить условия синтеза частиц металлов, состав, структуру, магнитные свойства и обосновать их взаимосвязь.
Научно обосновано и экспериментально доказано, что локальные магнитные поля, создаваемые ферромагнетиками, на различные биологические системы, такие как микроводоросли, микроорганиз-мы – сапрофиты и паразиты, нормальные и патологические клетки могут быть использованы в биологии, медицинской практике для лечения гнойных ран, язв, ожогов различной этиологии, разрушения клеток злокачественных опу-холей и др.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Реферат на тему: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок