Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ / сторінка 6

Назва:
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,68 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Недостатньо вивченим є механізм і шляхи оптимізації процесів – від початку змішування компонентів і до отримання нанорозмірних порошків металів з поверхнею, захищеною від окислення.
Відомо і те, що проблема одержання нанорозмірних порошків феромагнетиків викликає труднощі, зокрема, через їх пірофорність, тому способи формування обмежені. Проблема ускладнюється і тим, що більшість способів не дозволяє одержувати порошки з заданими медико-біологічними властивостями, що також обмежує їх застосування в біології і медицині. В основному порошки, які одержано відомими способами, промислового призначення. Вони корозійно не стійкі, мають гідрофобну поверхню, не мають бактерицидних, бактеріостатичних властивостей, потребують спеціальних умов зберігання, швидко окислюються, втрачаючи хімічні, фізичні і магнітні властивості, тощо.
У зв’язку з відсутністю способів формування феромагнітних порошків і композиційних порошків на їх основі з сріблом, золотом, платиною, міддю і цинком нами розроблено хімічний спосіб формування оксалатів металів в нанодисперсному стані з послідуючим їх відновленням у водні, захищений патентами на винахід України. Спосіб дозволяє одержувати порошки з заданим комплексом властивостей і одночасним захистом їх поверхні від окислення, які відповідають вимогам при застосуванні в медичних цілях.
В основу роботи покладено відомий спосіб одержання порошків відновленням оксалатів металів. Дві основні відмінності, які запропоновано нами для вирішення науково-технічної проблеми: для одержання нанодисперсних осадів оксалатів в вихідні розчини вводять спирти, які знижують розчинність в системі; для захисту нанорозмірних частинок порошків заліза від окислення на повітрі після відновлення оксалатів вводять розчин сахарози, при відновленні якої утворюється піролітичний вуглець, який виконує протекторну функцію.
При формуванні нанодисперсних частинок оксалатів заліза хімічним способом в присутності спирту і сахарози в розчині відбуваються хімічні і фізико-хімічні перетворення, які і забезпечують одержання осаду в нанодисперсному стані. Це є загальним підхо-дом до розробки фізико-хімічних умов синтезу композиційних порошків на основі металів способом хімічного осадження солі метала з наступним їх відновленням.
Однією з важливих проблем сучасної фізико-хімії дисперсних си-стем є вивчення можливості регулювання процесами структуроутворення і властивостями систем: фізико-хімічними, механічними, медико-біоло-гічними.
Особлива роль при одержанні нанодисперсних частинок оксалатів металів з заданими кінцевими структурою і вла-стивостями належить керуванню процесами структуроутворення в почат-ковому періоді формування із розчину, які базуються на регулюванні швидкості утворення зародків ї їх росту.
Необхідною умовою для одержання нанодисперсних частинок оксалатів металів з заданими властивостями запропо-новано спосіб, в основі якого лежить встановлення залежності їх структури, властивостей від умов хімічного осадження і введення в систему спирту і сахарози. Необхідно враховувати концентрації компонентів, чистоту реактивів, рН середовища, темпера-туру, порядок змішування, швидкість зливання компонентів реакції, наявність активних центрів кристалізації, інше.
Процес формування оксалатів заліза із розчинів хімічним спосо-бом є багатостадійним.
При дослідженні впливу вихідних солей заліза (Сl-, , ) в інтервалі концентрацій 5, 10, 15, 20 г/л на форму і розмір частинок оксалатів заліза встановлено, що природа аніона не впливає на процес їх одержання. Збільшення концентрації сульфату заліза призводить до прискорення процесів кристалізації, збільшення розмірів частинок до 1-2 мкм і зменшення величини значення їх питомої по-верхні. При відновленні оксалатів заліза вміст металевого за-ліза максимальний при використанні в вихідних розчинах сульфату заліза 15 г/л заліза. Така його кількість дозволяє одержувати нанорозмірні феромагнітні порошки з максимальними магнітними характеристиками.
При одержанні наночастинок оксалатів металів порядок внесення ком-понентів реакції і рівномірний їх розподіл в суміші – важлива операція, оскільки на цій стадії формується структура частинок і їх властивості.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Реферат на тему: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ СИНТЕЗУ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок