Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІКО–МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ЛІКУВАННЯ

КЛІНІКО–МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ЛІКУВАННЯ

Назва:
КЛІНІКО–МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ЛІКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,26 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НОВОЖЕНІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
УДК 616.342–002.44–07–036–08:576.31–008
КЛІНІКО–МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ОСОБЛИВОСТІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ЛІКУВАННЯ
14.01.02 – внутрішні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Сімферополь – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гриценко Іван Іванович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри гастро-ентеро--логії та терапії факультету післядипломної освіти.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Решетілов Юрій Іванович, Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, завідувач кафедри гастро-ентерології;
доктор медичних наук, заслужений працівник народної освіти України, професор Буглак Микола Полікарпович, Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри терапії і гастро-ентерології факультету післядипломної освіти.
Провідна установа: науково-дослідний інститут терапії АМН України, м.Харків, відділ гастроентеро-ло-гії.
Захист відбудеться “ 13 ” березня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.600.01 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І.Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).
Автореферат розісланий “ 8 ” лютого 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А.Хренов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема виразкової хвороби залишається в центрі уваги сучасної гастро--ентерології в зв'язку зі зростанням захворюваності серед доросло-го населення за період з 1990 р. на 38,4% (Галенко З.М., 1998; Фадєєнко Г.Д., 1999; Бабак О.Я., 2000).
Уявлення про пептичну виразку в останнє десятиріччя істотно доповнилося новими даними про участь зовнішніх факторів і бактеріальної агресії на слизову оболонку гастродуоденальної зо-ни, роль патогенних властивостей Helicobacter pylori та кислотної агресії на розвиток запа-лен-ня, форму---вання ерозивно-виразкових роз’ятрень, що істотно змінило погляди на патогенез і лікування вираз--ко-вої хвороби (Передерий В.Г., 1997; Аруин Л.И., 1998; Решетилов Ю.И., 2000; Кляритська І.Л., 2001).
Не дивлячись на велику кількість робіт, присвячених цій пробле--мі, на сьогоднішній день остаточно не розшифровані механізми, які сприяють розвит--ку патологічних змін в слизовій обо-лон-ці, роль та характер порушень кисло-то----утво---рюючої функції шлунка, дисрегенераторні зру-шення на рівні гастроцитів у хворих з виразковою хворобою (Бабак О.Я., 2001; Передерий В.Г., 2001).
Потребує розтлума-чення характер морфологічних змін, пов’язаних з інвазією Helicobacter pylori, вив-чен--ня патогенних власти-востей бактерій на місцевий та системний імунітет на ран--ніх етапах формування патологічних змін. На жаль, традиційні підходи до лікування пептичної виразки не завжди задовольняють клініцистів, тому що не дозволяють досягти ста відсотків ерадикації Helicobacter pylori, супроводжуються рядом побічних ефектів (Харченко Н.В., 1998; Григорьев П.Я., 2000; Швець Н.І., 2001, Бабак О.Я., 2001). Розкриття цих механізмів дозволить встановити клініко-ендо-ско-пічні осо--бли-----вос-ті і форми перебігу вперше виявленої виразкової хвороби, закономірні морфо-функціональні прояви, зміни секре---торної функції шлунка та обґрунтувати оптимальні методи лікування.
Таким чином, подальше вивчення патогенетичних механізмів пептичної ви-раз--ки як на регіонар--ному (слизова оболонка гастродуоденальної зони), так і сис--тем---ному рівнях, дозволить обґрунтувати нові шляхи диферен-ційованої терапії дуоденальної виразки на ранніх етапах її формування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КЛІНІКО–МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ЛІКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок