Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ ЕКОТОКСИКАНТІВ ТА НЕДОСТАТНОСТІ АЛІМЕНТАРНИХ ФІТОАДАПТОГЕНІВ У ВИНИКНЕННІ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

РОЛЬ ЕКОТОКСИКАНТІВ ТА НЕДОСТАТНОСТІ АЛІМЕНТАРНИХ ФІТОАДАПТОГЕНІВ У ВИНИКНЕННІ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

Назва:
РОЛЬ ЕКОТОКСИКАНТІВ ТА НЕДОСТАТНОСТІ АЛІМЕНТАРНИХ ФІТОАДАПТОГЕНІВ У ВИНИКНЕННІ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,47 KB
Завантажень:
318
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КОВАЧ Ілона Василівна
УДК 616.314-002:616.311.2–002:504:615.372:615.302–053.5/6
РОЛЬ ЕКОТОКСИКАНТІВ ТА НЕДОСТАТНОСТІ
АЛІМЕНТАРНИХ ФІТОАДАПТОГЕНІВ У ВИНИКНЕННІ
ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
У ДІТЕЙ
14.01.22 - стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Одеса – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.
Науковий консультант:
доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович,
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,
професор кафедри дитячої стоматології та стоматології інтернів
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, старший науковий співробітник Терешина Тетяна Петрівна, Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, завідувач лабораторії гігієни порожнини рота;
- доктор медичних наук, професор Чижевський Іван Володимирович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри стоматології дитячого віку;
- доктор медичних наук, професор Заболотний Тарас Дмитрович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти
Провідна установа:
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра дитячої терапевтичної стоматології з курсом профілактики стоматологічних захворювань, МОЗ України, м. Київ
Захист відбудеться “18” вересня 2006 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).
Автореферат розісланий “16” серпня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Профілактичний напрямок в стоматології, як і у меди-цині в цілому, залишається пріоритетним. Охорона й зміцнення здоров'я дитя--чого населення є головним завданням сучасної медицини, в тому числі й сто--ма-тології (Л.О. Хоменко із співавт., 2000; Е.М. Кузьмина, 2000; В.К. Леонтьев, О.Г. Авраамова, 2001; К.Н. Косенко с соавт., 2004; І.В. Чижевський, 2004).
Відомо, що життя людини в умовах прогресуючої цивілізації неминуче пов'я-зано з багатофакторним впливом на його організм. Особливе місце, як провідний фактор у виникненні й розвитку патологічних процесів в організмі в ціло-му, у тому числі й у порожнині рота, займає забруднення навколишнього сере-довища ксенобіотиками техногенного походження (Г.М. Горбач, Г.В. Гайдученко, А.А. Руденко, 2000; Т.Д. Заболотний із співавт., 2002; Е.М. Білецька із співавт., 2003; В.О. Гапон, 2003; А.И. Горовая с соавт., 2005). Ще одним ризик-фактором для розвитку стоматологічної патології на фоні підви-щен--ного антропогенного навантаження, є аліментарна недостатність фітоадап-то--генів, зокрема поліфенолів (А.П. Левицкий, О.Н. Воскресенский, С.В. Носий-чук, 2005). Найбільш чутливі до впливу цих факторів виявляються діти, у силу незрілості функціональних систем організму (А.И. Антропова с соавт., 2000; О.В. Деньга, 2004). Доведено, що загальна захворюваність дітей в екологічно несприятливих умовах в 1,5-3 рази вище в порівнянні з такими у відносно чистих регіонах (Н.В. Гринь, 2001; С.А. Грищенко із співавт., 2003; Е.А. Деркачов із співавт., 2005). Негативним є вплив різних екотоксикантів і на стома-тологічне здоров'я дитячого населення України, що характеризується знач-ним зростанням показників захворюваності на карієс зубів і хронічний ката-ральний гінгівіт – 60-97% (В.Ф. Куцевляк, 2002; Д.Д. Жук, 2004). Для визна-чення ролі поліфенольної недостатності в патогенезі основних стома-то-ло-гічних захворювань важливо вивчити рівень стоматотропних флавоноідів, що надходять в організм дитини. Тому існує необхідність інтегральної оцінки еколо-гічної небезпеки промислових регіонів на фоні аліментарної недостат-ності фітоадаптогенів, у тому числі й стоматологічною службою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: РОЛЬ ЕКОТОКСИКАНТІВ ТА НЕДОСТАТНОСТІ АЛІМЕНТАРНИХ ФІТОАДАПТОГЕНІВ У ВИНИКНЕННІ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок