Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ ЗА НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ

СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ ЗА НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ

Назва:
СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ ЗА НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,73 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Інститут соціології Національної академії наук України
Дрожанова Оксана Миколаївна
УДК 316.334.22(075.8)
СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ
ЗА НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ
22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата соціологічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Кисляков Володимир Павлович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри філософії та культурології
Офіційні опоненти:
доктор соціологічних наук, професор Шуст Наталія Борисівна, Міністерство освіти і науки України, заступник директора Департаменту вищої освіти
кандидат філософських наук Іващенко Ольга Василівна, Інститут соціології Національної академії наук України, старший науковий співробітник відділу соціальних структур
Захист відбудеться „27” червня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.229.01 в Інституті соціології Національної академії наук України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту соціології Національної академії наук України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ
Автореферат розісланий „21” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стукало С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За ринкових умов господарювання конкурентоспроможність і соціально-економічний розвиток промислових підприємств залежать від багатьох чинників, серед яких важливу роль відіграють забезпеченість їх кваліфікованою робочою силою, ступінь самомотивації та організація стимулювання робітників. Утім, теоретичні та практичні питання впливу ринкових реформ на стан трудової мотивації працівників, можливостей впливу на рівень їхньої зацікавленості в ефективному використанні своєї робочої сили й підвищенні на цій основі власного матеріального добробуту фактично залишаються поза увагою. Процеси реструктуризації вітчизняного промислового комплексу пов’язують, головним чином, з фінансовою стабілізацією та реорганізацією правових форм виробництва. Проте освоєння ринкових методів господарювання пов’язане також з виявленням та ефективним використанням внутрішнього потенціалу кожного окремого підприємства, зокрема його людського ресурсу, раціональне використання якого дає змогу досягти суттєвих соціально-економічних результатів без інвестування значних додаткових коштів.
Ґрунтовне вивчення динаміки та наявного стану трудових настанов робітників необхідне для створення раціональної системи мотиваційного менеджменту, який забезпечив би максимізацію інтенсивності та якості праці найманих працівників. Тому розроблення механізму формування сумлінного ставлення до праці за сучасних умов набуває особливої актуальності з огляду на нагальну потребу в підвищенні ефективності промислового виробництва.
Сучасний період трансформації українського суспільства є процесом пошуку та утворювання нового балансу "старих" і "нових" інституційних норм, релевантних зміненим умовам існування української економіки. У сучасній економіці України стикаються попередні й нові правила та практики взаємовідносин стосовно управління. Перші склалися в централізованій економіці й частково відтворюються зараз, нові диктуються ринковою економікою та вимогами демократичної організації суспільства. Відповідно моделі ставлення до праці за умов соціально-економічних змін формуються під впливом досвіду трудових відносин, що набувався в загалом неефективній, проте зі стабільними ґарантіями зайнятості економіці, носієм і транслятором якого залишаються численні категорії працівників, та пострадянського, в якому вже є досвід звільнень у зв’язку зі скороченням виробництва, затримок видачі заробітної платні тощо. Звідси випливає необхідність дослідження реального стану ставлення до праці робітників у промисловому виробництві за умов ринку, визначення спрямованості зрушень у трудовій етиці робітників, оскільки нові практики трудової поведінки та трудових відносин лише тоді виявляються ефективними й продуктивними, коли вони неконфліктно співіснують із традиційними формами виробничої діяльності чи, радше, якісно модифікують їх.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ ЗА НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок