Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> САМОВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ БЛОКИ З ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ

САМОВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ БЛОКИ З ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ

Назва:
САМОВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ БЛОКИ З ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,82 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
ВОВК ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
УДК 621.91.01
САМОВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ БЛОКИ
З ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ
Спеціальність 05.03.01 – процеси механічної обробки,
верстати та інструменти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Тернопіль - 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Тернопільському державному технічному університеті
імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Луців Ігор Володимирович,
Тернопільський державний технічний університет
імені Івана Пулюя,
перший проректор, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів і машин
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Грицай Ігор Євгенович,
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів,
завідувач кафедри технології машинобудування;
кандидат технічних наук, доцент
Волошин Віталій Несторович,
Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, м. Тернопіль,
заступник директора з навчальної роботи
Захист відбудеться “28” грудня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.052.03 у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
Автореферат розісланий “27” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Данильченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення високої точності виготовлення деталей сучасних машин при використанні звичайних методів лезової та вібровигладжуючої обробки пов’язане з великими матеріальними затратами, високою трудомісткістю та низькою продуктивністю праці. Традиційні методи розв’язання цього завдання, такі як збільшення жорсткості та точності верстатів, застосування багатопрохідної обробки повністю не забезпечують бажаних результатів. Зокрема, в машинобудуванні України однією з проблем є забезпечення рівномірності показників якості та точності на всій довжині отворів діаметром більше 40 мм, особливо в деталях з неперпендикулярним торцем до осі отвору, що пов’язано з продуктивністю процесу та якістю, які необхідно одержати в процесі обробки.
Інструмент із інструментальним блоком та пружними зв’язками, який забезпечує самовстановлювання в перехідних процесах, дозволяє розглядати розточування отвору як неперервний процес, що дає можливість не зменшувати режими різання для обробки отвору в процесі врізання інструменту зі сторони неперпендикулярного до осі отвору торця деталі, а також отримати високу якість обробленої поверхні без додаткового використання спеціальних інструментів, які забезпечують отримання отворів високої точності.
У зв’язку з цим, розробка та дослідження самовстановлювальних інструментальних блоків із осьовими осциляціями для розточування отворів, особливо для обробки деталей з неперпендикулярним до осі отвору торцем, який отримують традиційно після попередніх операцій відрізання, є актуальною науковою задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до напрямку науково-дослідної роботи Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за темою: “Автоматизоване пошукове проектування технологічних інновацій на основі розробки та використання методів уніфікаційного синтезу” (№ державної реєстрації 0107U000541), в якій здобувач був виконавцем окремих розділів.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення якості процесу обробки отворів на основі створення самовстановлювальних інструментальних блоків із пружними зв’язками.
Для досягнення мети в роботі поставлені та розв’язані наступні задачі:
- проаналізувати результати теоретичних і експериментальних досліджень процесу обробки отворів й відомі конструкції самовстановлювальних інструментів та на цій основі створити передумови розробки самовстановлювальних інструментальних блоків з пружними зв’язками;
- провести за допомогою методу морфологічного аналізу синтез нових компонувальних схем та конструкцій самовстановлювальних інструментів з осьовими осциляціями;
- розробити математичну модель та дослідити динамічні процеси під час обробки отворів із неперпендикулярним торцем самовстановлювальними інструментальними блоками з С-подібною пружиною;
- встановити ступінь впливу пружних зв’язків на показники якості отворів та подрібнення стружки;
- запропонувати методику і провести експериментальні дослідження процесу обробки отворів із неперпендикулярним торцем самовстановлювальними інструментальними блоками з С-подібною пружиною;
- розробити алгоритм і методику інженерного розрахунку, програму автоматизованого проектування самовстановлювальних інструментальних блоків з С-подібною пружиною для обробки отворів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: САМОВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ БЛОКИ З ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок