Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,67 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шумська Ганна Миколаївна
УДК 658.8 (043.3)
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАРКЕТИНГУ
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному економічному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Холодний Геннадій Олександрович,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри економіки та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Окландер Михайло Анатолійович,
Одеський державний економічний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, професор
Бєлявцев Михайло Іванович,
Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри маркетингу
Захист відбудеться “10” квітня 2008 р. о 1300 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного
економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “07” березня 2008 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування ринкових відносин у вітчизняній економіці, процеси інтеграції України в європейське і світове співтовариство висувають нові вимоги до здійснення маркетингової діяльності українськими промисловими підприємствами. Це в свою чергу зумовлює необхідність переорієнтації організаційних структур маркетингу підприємств до мінливого зовнішнього середовища та обґрунтовує необхідність залучення висококваліфікованого персоналу для ефективного виконання динамічних маркетингових функцій. Тому актуальним науковим і практичним завданням у сфері управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств є забезпечення ефективного функціонування й розвитку організаційних структур маркетингу.
Теоретичні й практичні аспекти здійснення маркетингової діяльності на підприємстві відображено в наукових працях таких вітчизняних вчених, як Л. Балабанова, М. Бєлявцев, В. Герасимчук, В. Гриньова, М. Окландер, П. Перерва та в працях зарубіжних вчених Г. Асселя, Б. Бермана, Д. Бодді, Е. Дихтля, Д. Джоббера, П. Дойля. Аналіз сутності маркетингу та його принципів здійснено в наукових працях С. Гаркавенко, Є. Голубкова, І. Семеняк. Проблемам розвитку маркетингу та його організаційних структур на сучасних підприємствах приділено значну увагу в роботах вітчизняних вчених, серед яких можна виділити – О. Азарян, Г. Багієва, І. Кретова, а також західних вчених Дж. Еванса, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена та ін.
Незважаючи на значну кількість публікацій, остаточно не вирішеною залишається низка проблем, серед яких можна виділити обґрунтування шляхів вибору раціональної організаційної структури маркетингу, визначення латентних факторів, що впливають на маркетингову діяльність, забезпечення відповідним персоналом процесу виконання маркетингових функцій. Потребують удосконалювання класифікації функцій організаційних структур маркетингу, система принципів їх розвитку на підприємстві. Актуальність і недостатнє дослідження зазначених проблем визначили вибір теми, мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету за темою “Теоретичні та методологічні засади розвитку управління поведінкою виробничої організації” (номер державної реєстрації 0105U001039), згідно з якою здобувачем виконано розділ “Визначення латентних факторів розвитку організаційних структур управління виробничої організації (на прикладі маркетингових підрозділів)”, у якому здійснено визначено й оцінено латентні фактори, що впливають на ефективність діяльності організаційних структур маркетингу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок