Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,42 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
МАКАРЕНКО Лариса Олександрівна
УДК 340.0; 343.1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ПРАВОВИХ
ПРИПИСІВ
Спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
К и ї в — 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент
БОБРОВНИК Світлана Василівна
проректор Київського університету права
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Колодій Анатолій Миколайович,
начальник кафедри конституційного права
Національної академії внутрішніх справ України
 
кандидат юридичних наук, доцент
Євграфов Павло Борисович
суддя Конституційного Суду України
Провідна установа - Національна юридична академія ім. Ярослава
Мудрого, кафедра теорії держави і права, м. Харків
Захист дисертації відбудеться “28” січня 2005 р. о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці інституту.
Автореферат розіслано “27” грудня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.Б. Усенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлюється необхідністю аналізу природи, сутності, регулятивного значення правових приписів як самостійного загальнотеоретичного поняття та основного структурного елемента законодавства держави. Його розвиток та вдосконалення на сучасному етапі потребує відтворення цілісної картини розуміння поняття правового припису через систему його ознак; визначення співвідношення правових приписів та правових норм; аналізу закономірностей дії правових приписів у часі, просторі і за колом осіб; характеристику галузевої та ієрархічної належності правового припису, а також його місця в структурній будові законодавства.
Однією із важливих проблем загальнотеоретичного спрямування є дослідження природи та сутності правового припису як наукового поняття. Це забезпечує правильне розуміння структури законодавства як поліструктурного утворення, визначення співвідношення таких понять, як норма права та правовий припис, структура правової норми та система права.
У світлі тих змін, які відбуваються в суспільстві, вчення про природу правового припису слід розглядати як єдиний і водночас суперечливий процес, основною метою якого є формування наукового уявлення про природу правової норми. У свою чергу, природа правової норми не може бути осягнута без врахування того здобутку, що було отримано як прихильниками трьохелементної структури, так і прихильниками двохелементного її складу.
Особливо актуальною в теорії правового припису є проблема співвідношення правової норми і правового припису. Це визначається тим, що з’явившись у надрах теорії правової норми, правовий припис набрав характеру самостійного правового поняття. В зв’язку з цим, з одного боку, юридична природа і особливості правових приписів тісно пов’язані з природою правової норми, а з іншого боку між ними мають місце відмінності, які необхідно враховувати як у теоретичних пошуках, так і в практичному регулюванні суспільних відносин.
Дослідження правового припису як певним чином сформульованого веління, закріпленого текстом закону чи підзаконного нормативно-правового акта, надає можливість сформулювати науково-обгрунтовані правила юридичної техніки, що є важливою передумовою вдосконалення правотворчої діяльності, підвищення якості українського законодавства та ступеня його ефективності.
Питання, пов’язані з дією правових приписів, не належать до числа обійдених увагою юридичною наукою. Проте, переважна більшість наукових досліджень, присвячених цій проблемі, припадає на період до проголошення нашою державою незалежності, хоча чимало теоретичних положень, сформульованих у той час, не втратили свого значення й понині.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок