Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1917–1920 рр.)

ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1917–1920 рр.)

Назва:
ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1917–1920 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,82 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ім. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО
РУДИЙ Григорій Якович
УДК 050 (477) “1917/1920”
ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1917–1920 рр.)
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор, академік НАН України Тронько Петро Тимофійович, завідувач відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дмитрієнко Марія Федорівна, завідувач відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України;
доктор історичних наук, профессор Дубровіна Любов Андріївна, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського;
доктор історичних наук, професор Романюк Мирослав Миколайович, директор Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Захист відбудеться 25 березня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім.. М.С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розісланий „24” лютого 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Песчаний О.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Утвердження України як суверенної держави, системна трансформація українського суспільства активізували інтерес вітчизняної історичної науки до джерельної бази з історії національного відродження, культурологічного осягнення розмаїття духовної спадщини українського народу, тобто тих чинників, які є невід’ємною складовою демократичного державотворення. У цьому зв’язку однією з важливих
і актуальних проблем історичної науки є дослідження періодики, своєрідної духовної скарбниці подій і фактів, – зосередження величезної кількості матеріалів, що в сумі становлять багату джерельну базу для вивчення розвитку освіти, науки і культури періоду Української революції 1917–1920-х рр.
Преса - багатопланове і унікальне історичне джерело як за змістом, так і за формою подачі відомостей, засіб інформування суспільства про програми політичних партій, діяльність органів державної влади, громадських, просвітницьких організацій. Становлення та якісно новий розвиток її при-падають на період Української революції 1917-1920 рр. Всі важливі питання політики, економіки, культури знайшли відбиття в тогочасній пресі. Преса надає дослідникам змогу екстраполювати на день сьогоднішній історичний досвід засвоєння національних культурних цінностей як джерела корисних ідей. Та у віт-чизняній історичній науці ще й досі нема спеціальних комплексних досліджень, що розкривали б загальні тенденції становлення і функціонування періодики України, її специфічності як історичного джерела, розвитку національної культури. Більш того, донедавна велика кількість періодичних видань перебувала у спецсховищах і була недоступною для більшості дослідників. Зокрема, понад 500 тогочасних видань не були введені до наукового обігу. На сьогоднішній день ще немає остаточних даних про загальну кількість газет, що видавалися у 1917-1920 рр. Це викликає потребу прискорити пошук та облік видань зазначеного періоду в усіх можливих місцях їх зберігання, створення повноцінного бібліографічного покажчика.
У цьому контексті постає проблема наукової періодизації, систематизації преси України, створення концепції історії національної періодики як цілісного процесу – від витоків до сучасності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Реферат на тему: ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1917–1920 рр.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок