Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, СФОРМОВАНИХ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, СФОРМОВАНИХ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ / сторінка 3

Назва:
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, СФОРМОВАНИХ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,78 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Величина адгезійної міцності екстремально залежить від температури відпалювання композитів.
6. Запропоновано нові способи одержання градієнтних радіоекрануючих матеріалів з шаруватою структурою та теплопровідних антифрикційних матеріалів для галузей машинобудування.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати є науковою основою для розроблення композиційних матеріалів та створення на їх основі радіопоглинаючих та теплопровідних матеріалів для галузей машинобудування, антистатичних покриттів для вибухонебезпечних підприємств.
Закладено основи розвитку вітчизняної бази випуску нових полімерних композиційних матеріалів з наперед заданим комплексом фізико-механічних властивостей.
Метод термомагнітної обробки полімерних композиційних матеріалів впроваджено у „НВАТ ВНДІКомпресормаш”(м. Суми) для створення багатошарових антифрикційних матеріалів та виготовлення з них деталей - кілець, прокладок.
Особистий внесок здобувача. Поставлення мети та задач дослідження проводилися спільно з науковим керівником. Формування основних напрямків дослідження, планування експериментів, участь в експериментах та інтерпретації отриманих результатів здійснено автором.
У роботі [1] здобувачем написано розділи 5-7; в роботах [2-6] поставлення задач досліджень, виготовлення зразків, вимірювання фізичних властивостей та написання текстів здійснювалися автором; в [7] запропоновано проводити обробку в обертовому магнітному полі, отримано зразки електромагнітних екранів та написано текст заявки на винахід; в [8, 9, 11-13] отримано полімерні композиційні матеріали, досліджено їх властивості; в [10] отримано експериментальні зразки з покриттями, нанесеними електронним, магнетронним і термічним способами, виміряно адгезію.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися і обговорювалися на Науковій конференції Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (Суми, 2004 р.); Науково-технічній конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету СумДУ (Суми, 2004 р.); міжнародних конференціях: Spectroscopy of molecules and crystals (Kиїв, 2001 р.), ІV International Conference on Modification of Properties of Surface Layes of Non-Semiconducting Materials Using Particle Beams. (Феодосія, 2001 р.); Міжнародній конференції молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2004 (Львів, 2004 р.); V Міжнародній конференції „Ion implantation and other applications of ions and electron” (Казімеж Дольний, Польща, 2004 р.); Міжнародній науково-технічній конференції „Передовые компрессорные технологии – потребителю” (Суми, 2004 р.); V Міжнародній конференції „Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении” (Воронеж, 2004 р.).
Публікації. Основні результати дисертації відображені у 13 публікаціях, з них: 1 монографія, 5 статей у фахових журналах, 1 патент на винаходи, 6 тез доповідей на конференціях.
Структура і зміст роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 157 сторінок, у тому числі 72 рисунки, 26 таблиць. Список використаних джерел містить 140 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступній частині обґрунтовано актуальність теми дослідницької роботи, сформульовані мета та задачі, розкриті наукова новизна, практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі „Структура і фізико-механічні властивості полімерних композиційних матеріалів, оброблених магнітними полями” наведено огляд літературних джерел з вивчення структури полімерів в розплавленому та частково кристалічному станах. Розглянуто процеси та результат взаємодії наповнювачів з полімерною матрицею, зокрема – вплив наповнювачів на комплекс електрофізичних характеристик.
Наведено опис магнітних властивостей полімерів та різноманітних наповнювачів. Проаналізовано відомі результати дослідження впливу магнітних полів на структуру та властивості полімерних матеріалів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, СФОРМОВАНИХ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок