Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Аграрна політика партійно-радянської влади (1944–1964 рр., західні землі України)

Аграрна політика партійно-радянської влади (1944–1964 рр., західні землі України)

Назва:
Аграрна політика партійно-радянської влади (1944–1964 рр., західні землі України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,17 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національна академія наук України
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
Інститут народознавства
Малярчук Олег Михайлович
УДК 94(477.8):338.43.01“1944-1964”
Аграрна політика партійно-радянської влади
(1944–1964 рр., західні землі України)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі українознавства Тернопільської академії народного господарства.
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Литвин Микола Романович,
завідувач відділу наукових та інформативних видань Інституту українознавства ім. Івана Кри-п’я-кевича НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Баран Володимир Кіндратович,
завідувач кафедри новітньої історії України Волинського державного університету ім. Лесі Українки
кандидат історичних наук, доцент
Когут Петро Володимирович,
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Провідна установа – Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра історичного краєзнавства, м. Львів.
Захист відбудеться 12 квітня 2005 р. о 15-й годині на засіданні спеціа-лізованої вченої ради Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича та Інституті народознавства НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, .
Автореферат розісланий 12 березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук І.Г.Патер


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Розбудова незалежної держави вимагає гли-бокого вивчення і критичного осмислення історичного досвіду соціально-еконо-мічного розвитку України. У ході поступу історії утверджуються цінності демок-ратії, прав і свобод особистості. Цілком закономірно, що в нових умовах стає актуаль-ним об’єктивне дослідження всього історичного шляху україн-ського народу і, зокрема, еволюції аграрної політики партійно-радянської влади у західноук-раїн-ському селі.
Вибір теми дослідження в означених хронологічних рамках зумовлений на-сам--перед тим, що командно-адміністративні методи управління сільським госпо-дарством особливо негативно позначилися на західноукраїнському регіоні. Минуле краю, з огляду на ряд специфічних обставин, вирізняється на загальноукраїнському тлі. Глибинні суперечності теперішнього кризового стану села породжені радян-ською командно-адміністративною системою. Усе це актуалізує проблему, а в контексті становлення нової системи господарювання на селі в незалежній Україні має певне практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційне дослідження виконувалося в межах науково-дослідної роботи кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства “Історичні та економічні проблеми розвитку української спільноти у ХХ ст.”. Державний реєстраційний номер 0103U000466.
Об’єкт дослідження – західноукраїнське село середини 40-х – першої половини 60-х ро--ків ХХ ст., а предмет – аграрна політика партійно-радянської влади, її соціально-економічні та політичні наслідки.
Географічні межі дослідження територія сучасних семи облас-тей західного регіону України: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської (до 1962 р. Станіславська), Рівненської (до 1991 р. Ровенська), Львівської (у 1959 р. до її складу увійшла Дрогобицька), Тернопільської та Чернівецької.
Хронологічні рамки дисертації – період із 1944 р. до 1964 р.: ниж-ня межа – початок реалізації партійно-радянською владою так званих соціа-ліс-тичних перетворень у західноукраїнському селі, верхня – завершення хру-щов-ського правління і разом із тим спроби реформування аграрної політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Аграрна політика партійно-радянської влади (1944–1964 рр., західні землі України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок