Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОДОМ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІКИ ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЗОН ПЕЧІ

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОДОМ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІКИ ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЗОН ПЕЧІ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОДОМ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІКИ ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЗОН ПЕЧІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,93 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
НАБОКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
УДК 669.162.2:533.001.2
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОДОМ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ
НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІКИ
ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЗОН ПЕЧІ
05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертація є рукописом
Робота виконана в Національній металургійній академії України Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Іващенко В.П., Національна металургійна академія України, перший проректор (м. Дніпропетровськ)
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Довгалюк Б.П., Дніпродзержинський державний технічний університет, професор кафедри електроніки та автоматизації
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Бузоверя М.Т., ТОВ «Об’єднання виробників чавуну», головний технолог (м. Дніпропетровськ)
Захист відбудеться «__03_ » липня 2008 р. о 12:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 при Національній металургійній академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної мета-лургійної академії України (49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4).
Автореферат розіслано 27 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор технічних наук, професор Камкіна Л.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Однією з проблем ефективної експлуатації доменних печей є забезпечення оптимального газодинамічного режиму плавки. Відхилення від нього супроводжується порушенням ходу печей, зниженням продуктивності, перевитратою коксу і погіршенням якості чавуну.
Існуючі візуальні, аналітичні і приладові методи виявлення відхилень від нормального режиму доменної плавки супроводжуються запізнюван-ням заходів для усунення цих відхилень. Тому вивчення газодинаміки до-менної печі з метою виявлення можливостей оперативної оптимізації режиму плавки є актуальною задачею.
У цьому зв’язку, дослідження з розробки більш точних математич-них моделей газодинаміки доменного процесу, що дозволяють одержувати оперативну інформацію на більш ранніх стадіях і вживати своєчасних за-ходів по коректуванню режиму, є важливою практичною задачею сучасно-го доменного виробництва.
Впровадження заходів з оптимізації газодинамічного режиму домен-ної плавки забезпечить ефективну експлуатацію доменних печей, підви-щення техніко-економічних показників їх роботи і, в цілому, ефективність металургійної промисловості України, що й робить актуальною тему даної дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи відповідає одному з основних напрямів наукової діяльності кафе-дри металургії чавуну Національної металургійної академії України і галу-зевій інноваційній Програмі Міністерства промислової політики України щодо енергозбереження на підприємствах гірничо-металургійного комп-лексу України на 2006-2012 роки.
Основу дисертації становлять результати науково-дослідних робіт, ви-конаних під керівництвом або особисто автором в період з 1993 по 2008 роки: «Розробка технологічних основ автоматизованого управління газо-динамічним режимом доменної плавки» (1997 р.), «Розробка прийомів ведення доменної плавки шляхом управління газовим потоком на основі комп’ютерної інформаційної системи» (2000 р.), «Дослідження розподілу шихти конусним завантажувальним пристроєм і вибір прийомів заванта-ження, що забезпечують оптимальне використання теплової і відновлю-вальної енергії газового потоку» (2005 р.), «Дослідження газодинаміки нижньої зони доменної печі з метою стабілізації ходу доменної плавки» (2006 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є покращення техніко-економічних показників роботи доменних печей шляхом удоско-налення управління газодинамічним режимом доменної плавки. Для до-сягнення поставленої мети вирішувалися наступні основні завдання:розробка методики обробки первинних даних для надійного аналізу роботи доменної печі;

створення математичної моделі з метою оптимізації газодинаміки верхньої зони доменної печі;

управління доменною піччю з застосуванням експериментальних методів оптимізації;

теоретична оцінка втрат тиску газу в нижній зоні доменної печі і створення стохастичних математичних моделей;

робота доменної печі при коректуванні нижнього перепаду тиску газу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОДОМ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІКИ ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЗОН ПЕЧІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок