Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості та перехід метал-ізолятор у провідності тонких плівок золота

Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості та перехід метал-ізолятор у провідності тонких плівок золота

Назва:
Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості та перехід метал-ізолятор у провідності тонких плівок золота
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,84 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
ім. Б.І.ВЄРКІНА
БІЛЯЄВ ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ
УДК 539.216; 539.292
Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості
та перехід метал-ізолятор
у провідності тонких плівок золота
01.04.07 – фізика твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Фізико-технічному інституті низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна, Національної Академії Наук України,
в відділі “кінетичні властивості металів”
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий
співробітник Белевцев Борис Йосипович,
Фізико-технічний інститут низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна, відділ “кінетичні властивості металів”,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
професор Пугачов Анатолій Тарасович,
Національний Технічний Університет
“Харківський Політехнічний Інститут”,
зав. кафедрою “фізика металів і напівпровідників”.
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Колесниченко Юрій Олексійович, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, відділ “надпровідних і мезоскопічних структур”, провідний науковий співробітник.
Провідна установа: Харківський Національний Університет ім. В.Н. Каразіна
Міністерства освіти і науки України
(фізичний факультет, кафедра фізики низьких температур)
Захист відбудеться “_____“_______________2002 р. о ______ годині на засіданні спеціалізованної вченої ради Д64.175.03 при Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної Академії Наук України за адресою: 61103, м. Харків-103, пр. Леніна, 47.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (м. Харків).
Автореферат розісланий “____” __________ 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д64.175.03
Доктор Фізико-Математичних Наук Сиркін Є.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Метою даноi роботи було експериментальне дослiдження впливу мiкроскопiчної та топологiчної невпорядкованості на резистивнi i гальваномагнiтнi властивостi двовимiрних металевих систем. Об'єктом дослiджень стало широке коло локалiзацiйних явищ, які відбуваються під впливом розупорядкування. Предметом досліджень були обрані плiвки золота з початковою товщиною 10 нм та ультратонкi холодноосадженi плiвки золота, якi вивчались in situ. Для всiх зразкiв, окрiм холодноосаджених, одержанi електронно-мiкроскопiчнi фотографii та електронограми. Використання рiзних методик розупорядкування дозволило вивчити широкий спектр локалiзацiйних явищ:
1.
Ефекти слабкоi локалiзацii (СЛ) та електрон-електронноi взаємодii (ЕЕВ) у тонких плiвках золота, в кристалiчнiй гратцi яких шляхом опромiнювання високоенергетичними iонами Ar+ створювались рiзнi концентрацii радiацiйних дефектiв;
2.
Некогерентнi мезоскопiчнi флуктуацii опору в неоднорiдних плiвках з топологiчною невпорядкованістю, створеної шляхом iонного щавлення;
3.
Перехiд вiд сильної до слабкоi локалiзацii електронiв в ультратонких гранульованих холодноосаджених плiвках, що знаходяться поблизу порогу протiкання, який вiдбувається як пiд дiєю прикладеного в процесi вимiрювань електричного поля, так і під впливом температури.
Актуальнiсть теми дисертацii визначається як потребами практики, так i великим фундаментальним значенням проведеного дослiдження. Досягнення теорii останнiх рокiв [1-6] значно пiдвищили рiвень розумiння електронних транспортних властивостей невпорядкованих металевих систем, однак ряд фундаментальних питань залишився недостатньо дослiдженим. Серед них слiд згадати вплив непорядку на характеристичнi часи електрон-фононноi взаємодii [7-11]. До цого часу не до кiнця зрозумiлi загальнi закономiрностi змiни електричних властивостей поблизу переходу метал-iзолятор (ПМI).
Основними завданнями дослiдження були: 1) експериментальне визначення впливу розупорядкування кристалiчноi гратки на характеристичнi часи електрон-фононноi взаємодii (фep) та 2) дослiдження провiдних i гальваномагнiтних властивостей плiвок золота при значному розупорядкуваннi аж до переходу метал-iзолятор.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості та перехід метал-ізолятор у провідності тонких плівок золота

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок