Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВНУТРІШНЯ ФОРМА НАЗВ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ВНУТРІШНЯ ФОРМА НАЗВ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ВНУТРІШНЯ ФОРМА НАЗВ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,59 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ
СЕЛІГЕЙ
Пилип Олександрович
УДК 811.161.2’373.6:159.942
ВНУТРІШНЯ ФОРМА НАЗВ ЕМОЦІЙ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10. 02. 01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2001


Дисертація є рукописом.
Працю виконано у відділі загальнославістичної проблематики та східно-слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України,
доктор філологічних наук, професор
ПІВТОРАК Григорій Петрович,
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, завідувач від-ділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович,
Інститут української мови НАН України, завідувач відділу лексикології та комп’ютерної лексикографії.
кандидат філологічних наук, доцент
МОСЕНКІС Юрій Леонідович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
докторант кафедри сучасної української мови.
Провідна установа: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, кафедра української мови, м. Київ.
Захист відбудеться 3 жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 172. 01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту мово-знавства ім. О. О. Потебні НАН України та Інституту української мови НАН України.
Автореферат розіслано 1 вересня 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор філол. наук, професор Н. Г. Озерова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Сучасна лінгвістика виявляє незмінний інтерес до проблем взаємозв’язку мови, культури та свідомості. Нині перед дослідниками постає завдання – на матеріалі щонайширшого кола мов показати, як мовна картина світу відбивається в тих чи інших рисах мовної структури, в різних мовних одиницях. Важлива роль у цьому кон-тексті відводиться внутрішній формі слова (ВФС), або семантичній мотивації. Хоча ВФС глибоко досліджувалася в працях Б. О. Серебренникова, О. Ф. Ло-сєва, В. Г. Вари-ної, В. В. Бібіхіна, О. П. Єрмакової та О. А. Земської, В. М. Русанівського, Б. О. Плотнико-ва, загалом цьому явищу поки що приділяється не настільки багато уваги, як вимагає очевидна його важливість. Про це свідчить, наприклад, відсутність цілісної й несупе-речливої теорії ВФС, відсут-ність прийнятного визначення ВФС, повна відсутність словників семантичних переходів. Ґрунтовне й усебічне вивчення цієї проблеми ще тільки починається.
У сучасному мовознавстві посилюється також інтерес і до семантичного розвитку лексики. Стало цілком очевидним, що етимологічні розвідки обов’язково повинні містити відомості про ВФС та про послідовність семантичних змін, яких слово зазнало протягом усієї своєї історії. Крім того, увагу етимологів дедалі більше при-вертають назви непредметних сутностей – абстрактних понять, суспільних відносин, психічних явищ (І. А. Стоянов, Т. А. Харитонова). А втім глибоких розвідок про поход-ження й принципи номінації такої лексики все ще небагато. Їх створення лишається насущним завданням етимологічної науки, бо вони дозволять наочно показати вели-кий і поки що недооцінений потенціал порівняльно-історичного методу суголосно новітнім антропо-центричним і когнітивним тенденціям у лінгвістиці.
Однією з груп непредметної лексики є назви емоцій. Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутю-нова, В. І. Ша-ховський, Л. Г. Бабенко, Л. І. Шахова та ін. різнобічно вивчали ці назви на синхронному рівні, проте спеціальний комплексний аналіз їхньої внутрішньої форми досі ще не проводився.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ВНУТРІШНЯ ФОРМА НАЗВ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок