Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України

Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України

Назва:
Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,59 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва
На правах рукопису
Петренко Олександр Якович
УДК 631.95(477)
Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України
Спеціальність 08.07.02 –економіка сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківському національному аграрному університеті
ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: | кандидат економічних наук, професор
Македонський Анатолій Васильович,
Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва, професор кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
Третяк Антон Миколайович,
Національний аграрний університет, м. Київ,
завідувач кафедри землевпорядного проектування;
кандидат економічних наук, професор
Шиян Віктор Йосипович
Харківський національний аграрний університет
ім. В.В.Докучаєва, завідувач кафедри економіки
підприємства
Провідна установа ? Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра менеджменту організацій, Міністерство аграрної політики України
 
Захист відбудеться 06.07.2006 р. о11 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, Харків,
п/в „Комуніст-1”, навчальне містечко ХНАУ, корп. 1, кімн. 213.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва за адресою: 62483, Харків, п/в „Комуніст-1”, навчальне містечко ХНАУ, корп. 1, чит. зала № 4
Автореферат розісланий 05.06.2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Горкавий
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Від ефективності функціонування аграрного сектора економіки України, залежать добробут народу, можливості експорту споживчих товарів і продовольча безпе-ка держави. Але стан використання земельних ресурсів викликає все більше занепокоєння у зв'язку з прискореним зниженням родючості ґрунтів та через відсутність екологічного імперативу в діяльності людини як у повсякденному житті, так і у виробництві. Економія за рахунок природних ресурсів, виконання виробничих завдань без урахування вимог збереження повноцінних природ-них систем призводять до чималих втрат і збитків у найближчому майбутньому.
На організацію використання земельних ресурсів в умовах реформування земельних відносин значний вплив здійснює перерозподіл земель, реорганізація існуючих і ство-рення нових землекористувань. Ці питання сучасного землевпорядкування і землекористування визначають альтернативні шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в цілому і земельних ресурсів зокрема.
Значний вклад в розробку теоретичних і методичних питань підвищення ефективності ви-користання земельних угідь зробили Г.І. Горохов, Л.Я. Новаковський, Д.С. Добряк, О.П. Канаш, І.А. Розумний, А.Я. Сохнич, С.Ю. Булигін та інші науковці.
Проблемами формування ринкового механізму господарювання та земельних відносин в аграрному секторі АПК в різний час займалися І.І. Лукінов, В.Я. Амбросов, В.Й. Шиян, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, П.М. Макаренко, М.М. Федоров, В.П. Мартьянов, М.Ф. Соловйов, А.П.Вервейко, І.М. Статівка та інші провідні вчені.
Однією з найважливіших складових удосконалення економічного механізму господарю-вання в умовах переходу до ринкових відносин є земельні відносини, де провідна роль належить проблемі підвищення ефективності використання землі як головного засобу виробництва в сільсь-кому господарстві. Чимало питань теоретичного та прикладного характеру з цієї важливої про-блеми залишаються ще недостатньо вивченими. Цим визначається вибір теми дисертаційного дослідження. Проблема є особливо актуальною для обраної в якості об'єкта наукових досліджень лісо-степової зони, яка включає в себе дев'ять областей України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок