Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФРАНЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФРАНЦІЇ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФРАНЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
47,05 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЗЯЗЮН Лариса Іванівна
УДК 74 200 (2 Укр.+ 4 Фр.)
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІЙ
СИСТЕМІ ФРАНЦІЇ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
КИЇВ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті вищої освіти АПН України.
Науковий консультант – доктор філософських наук, професор,
дійсний член АПН України
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, ректор.
 
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
ЄВТУХ Микола Борисович,
Академія педагогічних наук України,
академік-секретар відділення педагогіки і
психології вищої школи;
доктор педагогічних наук, професор
КЕМІНЬ Володимир Петрович,
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка,
декан факультету романо-германської філології;

доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник
СОЛДАТЕНКО Микола Миколайович,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
АПН України, завідувач відділу історії і теорії
педагогічної майстерності.
Захист відбудеться „ 23 ” травня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 9-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розісланий „22” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.М. Дем’яненко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Пріоритетними напрямами державної політики у сфері освіти в Україні першої чверті ХХІ ст., визначеними Національною доктриною розвитку освіти, є постійне підвищення її якості, оновлення змісту й організаційних форм. Модернізація освіти всіх видів і рівнів відбувається на засадах принципів гуманізації, гуманітаризації, диференціації, орієнтації на особистість суб’єкта учіння. Освітня парадигма постіндустріального інформаційного суспільства утверджує знання як засіб самореалізації людини в життєвих процесах соціумів і їх інтегрованих регіональних об’єднань. Це характерно для Європи, особливо в останні десятиліття, де політичні та соціально-економічні зміни супроводжуються інтернаціоналізацією науки згідно з об’єктивними глобальними тенденціями прогресивного поступу, що набувають дедалі більшого поширення в нашій державі. Відбувається універсалізація базових цінностей освіти і виховання, розвитку педагогічної науки як рушія інновацій. Психолого-педагогічна теорія інтегрує світовий досвід розвитку особистості, що є результатом тривалих і різнобічних досліджень.
За таких обставин перед українською психолого-педагогічною наукою постають завдання переосмислення теоретичних засад тлумачення соціально-історичних, наукових, культурологічних, морально-естетичних, освітньо-виховних явищ і процесів. Це рівнозначно стосується досліджень вітчизняної сфери соціального буття, а також вивчення та аналізу зарубіжної суспільної думки. Позбавлення ідеологічних стереотипів та утисків уможливлює участь у світовому полілозі культур, що охоплює й освітньо-виховну галузь як єдине джерело соціального, культурного і професійного відтворення людини.
Актуалізація особистісного чинника в освіті, перенесення акценту на самореалізуючу діяльність в учінні й вихованні з використанням самоосвіти як засобу самоактуалізації, самовдосконалення, самоідентифікації зумовлю-ється соціальною й особистісною необхідністю саморозвитку, підвищенням його ролі в умовах інтеграційних міждержавних процесів. Від саморозвитку особистості залежать соціальна мобільність, перспективи поступу суспільств і держав.
Педагогічній науковій громадськості України мало відомі теоретичні надбання науковців-педагогів і психологів Франції, які ще в 20-30-х рр. ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФРАНЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок