Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> структура ґрунтового покриву гологоро-кременецького горбогір’я

структура ґрунтового покриву гологоро-кременецького горбогір’я

Назва:
структура ґрунтового покриву гологоро-кременецького горбогір’я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,78 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Гаськевич Оксана Володимирівна
УДК 911.2:631.44.06 (477.81+477.83+477.84)
структура ґрунтового покриву гологоро-кременецького горбогір’я
11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Позняк Степан Павлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, завідувач
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Михайлюк Віктор Іванович,
Одеський державний аграрний університет, кафедра меліорації і
ґрунтознавства, завідувач
кандидат географічних наук, доцент
Круглов Іван Станіславович
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра
фізичної географії, доцент
Провідна установа: Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
Міністерства освіти і наука України, м. Одеса
Захист відбудеться "16" грудня 2005 р. о "1000" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного
університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 17).
Автореферат розісланий "15" листопада 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат географічних наук, доцент Лозинський Р. М.
Загальна характеристика роботи
Поширення у просторі ареалів класифікаційних груп ґрунтів визначається законо-мірним чергуванням у просторі ґрунтотворних факторів. Поширюючись у просторі, різні ґрунти формують ґрунтовий покрив (ҐП), який є невід’ємною складовою частиною еко-систем та виконує низку життєво важливих екологічних функцій. Унаслідок виникнення просторових взаємозв’язків між ґрунтами, ґрунтовий покрив поділяється на окремі компо-ненти, які формують його структуру (СҐП).
Актуальність теми. Розвиток сільськогосподарського виробництва, запобігання нега-тивним наслідкам дій людини можливі на основі детального аналізу не лише властивостей конкретних ґрунтів, а й особливостей ґрунтового покриву. Тому картографування та дослі-дження структури ґрунтового покриву є важливим завданням географії ґрунтів. Особливого значення такі дослідження набувають на територіях тривалого сільськогосподарського ос-воєння, до яких належить і Гологоро-Кременецьке горбогір’я. Ґрунтовий покрив землеко-ристувань та окремих угідь відзначається територіальною неоднорідністю, що створює сут-тєві труднощі у сільськогосподарському виробництві. Недостатнє врахування строкатості ҐП зумовлює зниження ефективності обробітку землі та зниження врожайності сільсько-господарських культур. Тому в умовах проведення земельної реформи та роздержавлення земель необхідними є дані про організацію ґрунтового покриву, його структуру, що дасть змогу раціонально розробляти проекти землекористувань і зменшувати негативний антро-погенний вплив на ҐП та довкілля. Цим зумовлена актуальність обраної теми досліджень. Встановлення кількісних та якісних показників структури ґрунтового покриву, отриманих за певний період часу, є необхідним для здійснення аналізу стану ґрунтового покриву та виявлення деградаційних процесів, які відбуваються у ньому. Дослідження просторової неоднорідності ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я, вивчення законо-мірностей її виникнення, властивостей та еволюції СҐП – одне з актуальних завдань ґрунтово-географічних досліджень, спрямоване на оптимальне використання, підвищення продуктивності, збереження і відновлення родючості ґрунтів.
Об’єкт і предмет досліджень. Об’єкт досліджень – структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я. Предмет досліджень: компонентний склад ґрунтового покриву; генетико-геометрична будова та якісні параметри СҐП; характер і типи взаємо-зв’язків між ґрунтами; трансформування структури ґрунтового покриву горбогір’я під впливом антропогенного використання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: структура ґрунтового покриву гологоро-кременецького горбогір’я

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок