Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Назва:
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,09 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н.КАРАЗІНА

КАДИКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
УДК 332.72:631.145
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковсько-го „ХАІ” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
ВОРОБЙОВ Євген Михайлович,
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ГРИЦЕНКО Олена Аврамівна,
Національна юридична академія України
ім. Я.Мудрого Міністерства освіти і науки України, м. Харків, професор кафедри економічної теорії;

кандидат економічних наук
КНІЖЕНКО Валентина Анатоліївна,
ТОВ „Строй Бізнес Консалтинг”, м. Харків,
заступник директора.
Захист відбудеться “21” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського національного універ-ситету ім. В.Н.Каразіна за адресою: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 2-12.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “15” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.М.Соболєв


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід до цивілізованих форм ринкових відносин передб-ачає реформування суспільства за багатьма напрямками соціально-еко-номічного розвитку держави. Найважливішим з них є вдосконалення системи земельних відносин та її інституційного забезпечення. Зі сформованої на сьогодні в Україні ситуації очевидно, що надії й очікування, пов'язані з попередніми зе-мельними реформами, не виправдалися. Тому реформування архаїчних відно-син щодо форм власності на землю стає об'єктивним процесом. Вважаємо, що тільки докорінні зміни земельних відносин можуть забезпечити проведення соціально спрямованої, екологічно орієнтованої й економічно обґрунтованої земельної реформи.
Ринок землі створює різноманітні альтернативні форми земельної власно-сті; забезпечує повноцінне функціонування ринку нерухомості в цілому; роз-ширює фінансово-кредитний простір за рахунок іпотечного кредитування; збільшує матеріально-фінансову базу територіальних утворень; стимулює інве-стування іноземного й національного капіталу в землю та в усе створене на ній. Це над-звичайно важливі аспекти формування ринково-орієнтованої економіки. Тому необхідно розробити новий комплексний підхід до дослідження ринку землі, формування його структури, умов і методів стабілізації процесів, що від-буваються в сфері земельних відносин.
Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові розробки зарубіжних і вітчизняних економістів різних шкіл і течій. Цілий ряд положень теорії земельних відносин знайшли своє висвітлення в працях Р.Барра, М.Блауга, К.Маркса, А.Маршала, Дж.Мілля, Н.Ордуей, Д.Рікардо, А.Сміта, Дж.Фридмана, Г.Харрисона та інших. Серед вітчизняних учених різними аспектами даної проблеми займаються В.Амбросов, Ю.Білик, П.Гайдуцький, В.Га-лушко, О.Гриценко, О.Гуторов, А.Даниленко, Д.Добряк, О.Драпі-ковський, О.Зайцев, І.Іванова, С.Кручок, В.Кулініч, В.Месель-Весе-ляк, Л.Новаковський, М.Мо-ги-ло-ва, О.Песцова, І.Пучков-ська, П.Саблук, А.Тихонов, А.Третяк, М.Фе-доров, О.Яремен-ко та інші. Активно досліджують цю проблему й російські вчені В.Бє-лєнький, І.Буздалов, Р.Гумеров, Е.Крилатих, В.Куликов, П.Лойко, В.Мило-сердов, А.Молчанов, В.Наза-ренко, М.Савіна, О.Петриков, А.Хахалін, Б.Чер-няков, Н.Шагайда, І.Шаляпіна та інші. Відзначаючи внесок цих та інших учених у розвиток системи земельних відносин, необхідно зауважити, що в су-часних умовах ці відносини настільки динамічні й супереч-ливі, що потребують подальшого дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок