Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Назва:
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,40 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Будько Оксана Володимирівна
УДК 657.44:669.1.003
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор
Добровський Василь Миколайович,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри обліку підприємницької діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Сук Леонід Кіндратович,
Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України,
професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Попова Наталя Іванівна,
Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри обліку і аудиту
Провідна установа Державна академія статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України, кафедра бухгалтерського
обліку і аудиту, м. Київ
Захист відбудеться “29” квітня 2004 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська,333, ауд.45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, м. Харків, вул. Клочківська,333.
 
Автореферат розісланий “27” березня 2004 року.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради Л.М. Яцун
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі відбуваються суттєві зміни в механізмі функціонування підприємств чорної металургії, обумовлені економічними реформами, що проводяться в країні. Діяльність цих підприємств охоплює широкий спектр питань організаційного, економічного і фінансового характеру, якість вирішення яких багато в чому визначається системою бухгалтерського обліку, як функції управління. Саме ефективне управління забезпечує інтеграцію економічних процесів на підприємстві, зв’язує воєдино внутрішні ресурси господарюючого суб’єкта та зовнішнє середовище, підсилює його адаптованість і конкурентноздатність. У цьому зв’язку необхідно сформувати таку модель бухгалтерського обліку, яка б забезпечила об’єктивне формування складових частин фінансового результату – доходів і витрат, через які знаходять пряме відображення всі сторони діяльності підприємства. Не менш важливим в цих умовах є застосування методики аналізу фінансових результатів, що дозволить комплексно оцінити діяльність підприємства та дасть можливість визначити резерви підвищення ефективності діяльності.
Загальні проблеми обліку та аналізу фінансових результатів в умовах ринкової економіки досліджувалися багатьма вітчизняними вченими. Значну увагу їм приділили в своїх працях Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Добровський В.М., Єфіменко В.І., Завгородній В.П., Крупка Я.Д., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Лінник В.Г., Сопко В.В., Свідерський Є.І., Сук Л.К., Ткаченко Н.М., Чумаченко М.Г., Шкарабан С.І., Швець В.Г. та інші.
Серед зарубіжних вчених ці проблеми знайшли відображення у працях Друрі К., Ентоні Р., Карліна Т.Р., Карпової Т.П., Макліна А.Р., Палія В.Ф., Соколова Я.В., Самуельсона П., Савицької Г.В., Ріса Дж., Хелферта Е., Хендріксена Е.С., Ван Бреда М.Ф., Шеремета А.Д. та інших.
Проте питання обліку та аналізу фінансових результатів на підприємствах металургійної галузі вимагають додаткового дослідження та розв’язання, тому що саме ця галузь промисловості забезпечує найбільшу питому вагу у виробництві продукції.
Сучасна методика обліку та аналізу фінансових результатів, яка застосовується на металургійних підприємствах, не в повній мірі відповідає вимогам ринкового середовища і, внаслідок цього, не забезпечує достатнім чином прийняття ефективних управлінських рішень, які спрямовані на досягнення прибутку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок