Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА 70 – 90-Х РОКІВ ХХ СТ.: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА, ХРОНОТОП

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА 70 – 90-Х РОКІВ ХХ СТ.: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА, ХРОНОТОП

Назва:
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА 70 – 90-Х РОКІВ ХХ СТ.: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА, ХРОНОТОП
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,03 KB
Завантажень:
498
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
ГАРАЧКОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА


УДК 821.343.161.2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА
70 – 90-Х РОКІВ ХХ СТ.: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА, ХРОНОТОП
10.01.01 – українська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Кіровоград – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії літератури та компаративістики Київського славістичного університету.
Науковий керівник:
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор Кузьменко Володимир Іванович,
Київський славістичний університет,
проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри теорії літератури
та компаративістики
доктор філологічних наук, доцент Мазоха Галина Степанівна,
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; професор кафедри літератури та методики навчання;
кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник
Кравченко Андрій Євгенович,
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України,
старший науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття.
Захист відбудеться „26” червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1).
Автореферат розіслано „22” травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Гольник О.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Ґрунтовні дослідження казки як фольклорного жанру успішно розвивалися вже на початку ХІХ ст. Так, проблемою міфологічних витоків сюжетів, образів і мотивів епічних жанрів займалися К.Мюллер, М.Мюллер, Х.Любек, Ф.Крейцар, А.Кун, Е.Тейлор, Я.Грімм, О.Афанасьєв. Інші дослідники (О.Потебня, М.Сумцов, Г.Булашев, В.Клінгер) вивчали походження жанрів малої епіки. Компаративний метод використовували у дослідженні казкового жанру Л.Колмачевський, І.Франко, В.Гнатюк. Історико-типологічний – В.Пропп, Є.Костюхін, Є.Мелетинський. Художню структуру сюжетів фольклорних казок досліджували Г.Сухобрус, В.Крук, І.Березовський, Л.Дунаєвська, В.Давидюк та ін. Над створенням покажчиків казкових сюжетів працювали А.Аарне, М.Андреєв, Л.Бараг, І.Березовський.
У ХХ ст., а надто останнім часом, набуває нового наукового осмислення проблема творчих взаємозв’язків фольклору та літератури. Усе частіше з’являються праці, у яких ґрунтовно досліджені як прямий, так і опосередкований вплив уснопоетичної традиції на окремі художні твори і на всю творчість того чи іншого письменника. Фольклорні і, зокрема, казкові сюжети, мотиви, образи, жанрово-стильові форми завжди збагачували літературну творчість. Однак вплив фольклору на формування літературних жанрів, їх розвиток і функціонування все ж вивчені недостатньо. У цьому зв’язку неабиякий інтерес та зацікавлення літературознавців викликає авторська казка. Саме згаданий жанр значною мірою акумулює органічний зв’язок із фольклорним матеріалом і одночасно тяжіє до історично усталеної класифікації літературних творів за їх формою, обсягом та іншими ознаками. Проте естетична природа літературної казки ще не з’ясована.
Щоправда, останнім часом з’явилась низка літературознавчих праць, присвячених висвітленню художньої своєрідності літературної казки. Маємо на увазі передовсім наукові студії Л.Дерези „Російська літературна казка першої половини ХІХ століття (Дніпропетровськ, 2001) та її ж монографію „Романтизм і російська літературна казка першої половини ХІХ ст.” (Полтава, 2003). Варто також згадати дисертаційну роботу Н.Тихолоз „Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка” (Львів, 2003) та створену на її основі монографію – „Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти)” (Львів, 2005), монографію Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА 70 – 90-Х РОКІВ ХХ СТ.: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА, ХРОНОТОП

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок