Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕФЛЕКСІЯ МЕТАФІЗИКИ ДЕРЖАВИ І. КАНТА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)

РЕФЛЕКСІЯ МЕТАФІЗИКИ ДЕРЖАВИ І. КАНТА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)

Назва:
РЕФЛЕКСІЯ МЕТАФІЗИКИ ДЕРЖАВИ І. КАНТА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,06 KB
Завантажень:
300
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДУТЧАК Владислав Васильович
УДК 1 (091)
РЕФЛЕКСІЯ МЕТАФІЗИКИ ДЕРЖАВИ І. КАНТА
(ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)
Спеціальність 09.00.05 – історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Дніпропетровськ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософії Національної Металургійної Академії України
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
КАПІТОН Володимир Павлович,
Дніпропетровський державний
фінансово-економічний інститут,
завідувач кафедри філософії.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук,
ХМЕЛЬ Володимир Васильович
Дніпропетровський національний університет
залічничного транспорту ім. В. Лазаряна,
професор кафедри філософії і соціології
 
кандидат філософських наук, доцент
ЧИЧКОВ Анатолій Григорович,
Український державний
хіміко-технологічний університет,
завідувач кафедри філософії;
Провідна установа: Київський національний університет ім.
Тараса Шевченка, кафедра історії філософії
Захист відбудеться “23” червня 2005р. 0 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027,
м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1. Палац студентів ДНУ, к.30.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050,м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий “20” травня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор філософських наук, доцент Окороков В.Б.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Важливість проблем, сформульованих у темі дисертаційного дослідження, висвітлена на різних ступенях суспільно-правового та культурно-філософського рівнях життєдіяльності людини-громадянина та суспільства. У своєму вченні про ідеальну державу Кант, зокрема, прагнув торкнутися саме питання теоретико-методологічних та трансцендентально-антропологічних аспектів визначення державної влади, де сама категорія влади безпосередньо перебуває у центрі філософського інтересу І. Канта. Разом з тим в рамках даної проблематики не залишилися поза увагою питання історико-філософської рефлексії кантівської парадигми “природи” держави як умови розвитку і суспільства в цілому і особистості зокрема.
Рефлексія основних засад державності висунута ще на початку Нового часу та епохи Просвітництва в працях Дж.Локка, Ш.Л. Монтеск’є, Т.Гоббса, Ж.-Ж.Руссо та інших особливу свою увагу зосередила саме на антитезі свободи та держави – знайшла свій творчий розвиток та спробу вирішення саме у метафізиці ідеальної держави І. Канта, де проблема свободи розглядається у нерозривному онтологічному зв’язку з проблемою “необхідності”. Власне така постановка питання не скільки не принижує ролі свободи, разом з тим чітко окреслює її кордони. Слід також наголосити на тому, що трансцендентальний ідеалізм Канта обґрунтовує зовсім нове розуміння свободи у всій історико-філософській рефлексії ідеї ідеальної держави, починаючи від античності до проблем сьогодення. Разом з тим висока оцінка республіканізму у Канта не є ідеалізацією республіканського ладу, адже в самій ідеї державності вже закладений принцип недосконалого узгодження свободи та примусу - правові відносини носять саме зовнішній, а не внутрішній (моральний) характер. Онтологічний вимір ідеальної держави, заявлений Кантом, безумовно виступає важливою віхою у розвитку вчення про державу, у пізнанні її сутності, який в свою чергу не зводиться до процесу розмежування за формами правління, адже сам процес онтологічного виміру суб’єктом характеризується взаємозв’язком усіх компонентів ідеї державності – влади, свободи, ідеалу, права, моралі, закону та ін. Де проблема формування ідеї ідеальної держави походить від питання про формування ідеалів суспільства – свободи, рівності, братерства, справедливості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РЕФЛЕКСІЯ МЕТАФІЗИКИ ДЕРЖАВИ І. КАНТА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок