Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ

КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ

Назва:
КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,85 KB
Завантажень:
474
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ ТА НЕФРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ
БУХАЛОВ Юрій Володимирович
УДК: 616.61 - 002.3 - 036.11 - 07 - 08 +
616.61 - 002.5 - 07
КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ
14.01.06 – урологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ- 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті урології та нефрології АМН України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Пасєчніков Сергій Петрович, Інститут урології та нефрології АМН України,
завідуючий відділенням неспецифічних запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Жила Василь Васильович, Київська державна медична академія післядіпломної освіти ім. П.Л.Шупика, кафедра урології;
доктор медичних наук, професор Костєв Федір Іванович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри урології.
Провідна установа:
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться "_15_"_02__2000р. о ____годині на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті урології та нефрології АМН України за адресою: 254053, Київ, вул.Ю.Коцюбинського ,9А.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту урології та нефрології АМН України.
Автореферат розісланий "__14__"____01____2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук Бойко М.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Тер-мі-ном “гострий пі-є-ло-не-ф-рит”(ГП) об’єд-на-но ці-лий ряд ста-нів, для яких ха-ра-к-те-р-ною є на-яв-ність го-с-т-ро-го за-паль-но-го про-це-су у па-ре-н-хи-мі ни-р-ки і вер-х-ніх се-чо-вих шля-хах. Від-рі-з-ня-ю-чись од-не від од-но-го тя-ж-кі-с-тю та по-ши-ре-ні-с-тю мор-фо-ло-гі-ч-них змін, за сут-тю во-ни є рі-з-ни-ми ста-ді-я-ми од-но-го за-хво-рю-ван-ня (Talner L.B., Davidson A.J.,1994).
У 30% хворих виникають гнійно-септичні форми ураження нирок, що міс-тять в собі загрозу таких небезпечних ускладнень, як нирково-печінкова недос-татність, сепсис, бактеріотоксичний шок (О.Ф.Возіанов та ін.,1997; С.П.Пасєчніков та ін.,1993; А.В.Люлько и др.,1989; А.А.Люлько и др.,1997;). Серед усіх причин смертності від урологічних захворювань на ГП припадає 19,5% (О.Ф.Возіанов та ін.,1997).
На думку більшості клініцистів, розмежування серозної та гнійної стадій запального процесу при ГП на базі традиційних діагностичних критеріїв стає все більш складним завданням. Діагностичний арсенал, який має сучасна урологія (загально-клінічні, ендоскопічні, біохімічні, бактеріологічні, рентгенрадіологічні методи дослідження) не дозволяють вирішити всі проблеми розпізнавання ГП - одного з самих тяжких урологічних захворювань. Причина полягає в тому, що ті зміни, які з'ясовуються при більшості вказаних методів діагностики, неспецифічні для гострого пієлонефриту. Багато з них характерні для клінічно схожих захворю-вань як урологічних, так і захворювань інших систем організму (О.Ф.Возіанов, С.П.Пасєчніков, 1995).
Лiкування ГП медикаментозними засобами виявляється недостатньо ефек-тивним. Крiм цього, зростає кiлькiсть хворих, в яких можливостi медикаментозного лiкування обмеженi алергiєю на лiки (Н.А.Лопаткин и др.,1991). Саме тому пошук нових нетрадицiйних методiв лiкування хворих при ГП уявляється вельми акту-альним.
Можливiсть корекцiї рiзноманiтних порушень гомеостазу, характерних для ГП, за даними лiтератури, вдало поєднує метод внутрiшньосудинного лазерного опромiнення кровi (ВЛОК), який застосовують в лiкуваннi iшемiчної хвороби серця i її ускладнень (А.А.Беляев и др. 1986), цукрового дiабету (П.Р.Татурин, 1991), гнiйно-септичних ускладнень хiрургiчних захворювань (Р.Ю.Омиров, 1989) i багатьох iнших.
Разом з цим, данi про застосування внутрiшньосудинного лазерного опромi-нення кровi в лiкуваннi хворих на ГП в сучаснiй лiтературi висвiтлені недостат-ньо. Зокрема не висвітлена можливість корекції порушень при ГП в залежності від стадії запального процесу методом ВЛОК.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок