Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ КОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ 1,3-АЗОЛІВ

СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ КОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ 1,3-АЗОЛІВ

Назва:
СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ КОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ 1,3-АЗОЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,94 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
УДК 547.241+547.76./.79+547.87’89
ІВАНОВ
Володимир Валерійович
СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ КОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ 1,3-АЗОЛІВ
02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфорорганічних сполук Інституту органічної хімії Національної Академії Наук України.
Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор Пінчук Олександр Михайлович, Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ, зав. відділом.
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор Кальченко Віталій Іванович, Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ.
кандидат хімічних наук, Шевченко Ігор Веніамінович, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ, старший науковий співробітник.
Провідна установа:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Захист дисертації відбудеться 20 червня 2002р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.217.01 при Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02094, м. Київ, вул. Мурманська, 5. Факс (044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий 14 травня 2002р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук, професор _________________ Фещенко Н.Г.


 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтенсивний розвиток в останнє десятиріччя хімії фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем, в яких фосфоровмісний гетероцикл анелований з п’ятичленними гетероциклами, обумовлений успіхами в розробці нових підходів до їх синтезу. Один з таких перспективних підходів полягає у застосуванні реакції прямого фосфорилювання галогенідами фосфору (III) функціоналізованих похідних п’ятичленних гетероароматичних сполук. Цей метод дозволяє в одну стадію синтезувати конденсовані гетероциклічні сполуки, які містять двокоординований атом фосфору чи тривалентний атом фосфору зі зв’язком Р—Hal. Останні є ключовими сполуками в хімії фосфоровмісних гетероциклів та надають можливість синтезувати на їх основі різноманітні похідні як три-, так і п’ятивалентного фосфору.
Анелування фосфоровмісних гетероциклів до імідазолу та інших 1,3-азолів методом прямого С-фосфорилювання їх ядер до останнього часу не було описано. Враховуючи високу біологічну активність конденсованих імідазолів, а також важливу роль, яку відіграє фосфор у біологічних процесах, можна вважати, що синтез фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних сполук, які містять ядра 1,3-азолів, матиме не тільки теоретичне, але й практичне значення.
Мета і задачі дослідження. Дисертаційна робота присвячена синтезу нових типів фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,3-азолів взаємодією їх функціоналізованих похідних з галогенідами три- і п’ятивалентного фосфору, а також вивченню хімічних властивостей отриманих фосфоровмісних гетероциклічних сполук.
Для досягнення поставленої мети потрібно було розв’язати наступні задачі:
1. Дослідити взаємодію 2-(1Н-імідазол-1-іл)- та 2-(1Н-1,2,4-триазол-1-іл)анілінів з хлорангідридами карбонових і фосфорорганічних кислот та розробити препаративні методи синтезу N-ацильних похідних азоліланілінів як базових об’єктів дослідження.
2. Знайти умови гетероциклізацій азоліланілінів та їх N-ацильних похідних під дією галогенідів три- та п’ятивалентного фосфору з анелуванням як одного, так і послідовно двох фосфоровмісних гетероциклів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у рамках бюджетної теми відділу хімії фосфорорганічних сполук (№№ держреєстрації 0101U000687 та 0198U000312).
Наукова новизна. Вперше проведено фосфорилювання галогенідами три- і п’ятивалентного фосфору функціоналізованих похідних імідазолу і 1,2,4-триазолу. Взаємодією 2-(1Н-імідазол-1-іл)аніліну з дихлорангідридом метилтіофосфонової кислоти отримана похідна раніше невідомої фосфоровмісної конденсованої гетероциклічної системи – 4,5-дигідробензо[е]імідазо[2,1-с][1,4,2]діазафосфініну.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ КОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ 1,3-АЗОЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок