Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСИВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ МОВЛЕННІ

ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСИВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ МОВЛЕННІ

Назва:
ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСИВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ МОВЛЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,44 KB
Завантажень:
249
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПАВЛИК НЕЛЯ ВІЛЕНІВНА
УДК 811.161.2
ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСИВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ МОВЛЕННІ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Донецьк – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі загального мовознавства і слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Денисова Світлана Павлівна,
Київський міжнародний університет,
професор кафедри історії та теорії журналістики
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Корольова Алла Валер’янівна,
Київський міжнародний університет,
професор кафедри масової комунікації
кандидат філологічних наук, доцент
Лукаш Галина Павлівна,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри української філології і культури
Провідна установа – Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра сучасної української мови (Міністерство освіти і науки України)
Захист відбудеться 14.06.2005 р. о _13__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.10 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розіслано 13.05. 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент М.О.Вінтонів


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі розвитку мовознавства для розділів лінгвістики, які вивчають мовні знаки більші, ніж речення, спостерігається необхідність вирішити проблему розмежування двох дисциплін – лінгвістики тексту (І.Р.Гальперін, Л.М.Лосєва, Ю.М.Лотман, Т.М.Ніколаєва, Л.І.Мацько, А.К.Мойсієнко, А.В.Корольова, О.О.Селіванова та ін.) й аналізу дискурсу (Т. ван Дейк, І.Беллерт, Цв.Тодоров, В.З.Дем’янков, Н.Д.Арутюнова, М.Ф.Алефіренко, Т.В.Радзієвська, В.Д.Шинкарук, О.М.Ільченко, Ф.С.Бацевич та ін.). У зв’язку з цим питання визначення об’єктів лінгвістики тексту та дискурсу набуває особливої актуальності. Воно вимагає не тільки термінологічного впорядкування, а й наповнення конкретним науковим змістом як тих характеристик, що структурують текст, так і використовуваних в аналізі дискурсу (М.О.Кронгауз).
Розробці порушених проблем сприятиме встановлення типології дискурсивних одиниць одного з різновидів писемних текстів – епістолярію. Розв’язання цього конкретного завдання в аспекті аналізу дискурсу дає можливість додатково з’ясувати взаємозв’язок семантичної та структурної організації тексту з його стильовою маркованістю, а також зі ступенем функціональної якості мовлення на рівні тексту, завдяки чому будь-яка мовна одиниця набуває комунікативно-прагматичного потенціалу і стає дискурсивною одиницею. У цьому полягає актуальність дисертаційної роботи. До того ж малодослідженим залишається питання впливу комунікативного фактора на ефективний відбір мовних засобів для досягнення комунікативної мети при побудові дискурсу, у тому числі епістолярного.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації узгоджена з планами науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства і слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету й затверджена вченою радою ВНЗ (протокол № 8 від 16 березня 1999 р.), а також фаховою координаційною радою Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (протокол № 3 від 22 червня 2000 р).
Мета дисертації – виявити типи дискурсивних одиниць в епістолярних текстах у комунікативно-прагматичному та функціонально-стильовому планах.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
1) уточнення поняття дискурсивної одиниці в аспекті аналізу дискурсу;
2) встановлення жанрології епістолярних текстів;
3) з’ясування статусу епістолярного мовлення в системі функціональних стилів;
4) здійснення комунікативно-прагматичної та функціонально-стильової листування;
5) визначення специфічних та загальнотекстових дискурсивних одиниць епістолярію як писемної форми мовлення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСИВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ МОВЛЕННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок