Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1920-1939 рр.)

УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1920-1939 рр.)

Назва:
УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1920-1939 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,79 KB
Завантажень:
464
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ДРОГОМИРЕЦЬКА Людмила Романівна
УДК 94 (477.8) 19
УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
(1920-1939 рр.)
Спеціальність – 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Івано-Франківськ – 2004


Дисертацією
є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Прикарпатського університету
імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник –
доктор історичних наук, професор
Грабовецький Володимир Васильович,
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри історії України
Офіційні опоненти:
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор
Реєнт Олександр Петрович, Інститут історії України НАН України,
заступник директора
кандидат історичних наук, доцент
Матейко Роман Михайлович, Тернопільська академія народного господарства, доцент кафедри українознавства
Провідна
установа – Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться “ 2 “ липня 2004 р. об 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (76025, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57.
Автореферат розісланий “ 1 ” червня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук,
доцент Райківський І.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Розбудова української демократичної держави вимагає обґрунтованого прогнозування шляхів суспільного прогресу, що є неможливим без аналітичних і синтезованих оцінок фундаментальних питань громадсько-політичного та госпо-дарського життя України в минулому. Одним із ключових моментів у цьому комплексі проблем є дослідження історії української кооперації. Інтерес до кооперативної тематики зумовлений наявністю вигідних перспектив для успішного розвитку кооперації як форми народного самоуправління і демократії, ефективного способу залучення широких верств населення до участі в суспільному житті і трансформаційних економічних процесах.
У цьому зв’язку особливої актуальності набуває з’ясування місця і ролі кооперації у громадсько-політичному житті Західної України в 1920-1939 рр. – періоді, який сучасники, на наш погляд, об’єктивно назвали “кооперативним”. Він характеризувався перетворенням кооперації на впливову економічну й політичну силу, яка в умовах польських політичних режимів сприяла формуванню національної самосвідомості українців, забезпечувала матеріальну підтримку їхній боротьбі за громадянські та політичні права, за економічну самостійність і політичну незалежність. Результативність діяльності кооперативів забезпечувалася шляхом налагодження та поглиблення зв’язків із національними політичними партіями і громадськими товариствами, що стало вагомим чинником самоорганізації й консолідації українського суспільства. З огляду на це, дослідження історії української кооперації як невід’ємної частини національного життя Західної України в 1920-1939 рр. становить неабиякий науковий та пізнавальний інтерес. Окреслена проблема дотепер не була предметом спеціального дослідження, в якому був би здійснений комплексний аналіз розвитку української кооперації в контексті громадсько-політичного життя в краї. Отже, наукова та суспільно-політична актуальність і відсутність глибоких аналітичних досліджень проблеми зумовили вибір теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дисертаційного дослідження пов’язаний із плановою темою Відділу регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського університету імені Василя Стефаника “Західна Україна у ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1920-1939 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок