Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні

Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні

Назва:
Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,78 KB
Завантажень:
46
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Кучук Андрій Миколайович
УДК 34.037(477)
Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні
12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2007


Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
в Київському національному університеті внутрішніх справ
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Ведєрніков Юрій Анатолійович, Українська академія зовнішньої торгівлі, проректор з навчально-методичної роботи
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор Недюха Микола Петрович, Інститут законодавства Верховної Ради України, завідувач сектору методології;
кандидат юридичних наук, професор Шмоткін Олексій Вікторович, Національна академія Служби безпеки України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Провідна установа:
Таврійський національний університет імені В. Вернадського
Захист відбудеться „14“ вересня 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Нестерівський, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. Нестерівський, 4).
Автореферат розісланий „03“ серпня_ 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М. Биков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасна Україна розвивається відповідно до конституційно закріплених засад суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Існування такої країни неможливе без ефективної діяльності щодо охорони прав людини і громадянина. Саме тому більшість країн світу приділяє значну увагу удосконаленню діяльності правоохоронних органів як одному із найважливіших інститутів демократичного суспільства.
В Україні на тлі економічних, політичних та ідеологічних перетворень проблематика охорони прав і свобод набуває особливої актуальності як в науковому, так й в практичному аспектах. Нагальною є потреба створення ефективної правоохоронної системи, яка б відповідала міжнародним стандартам, враховувала останні здобутки юридичної науки.
Чинне законодавство використовує терміни “правоохоронна діяльність”, “правоохоронні органи”, „правозахисні організації”, однак й на даний момент їх усталеного визначення немає і це викликає певні труднощі. Адже обов’язковою умовою ефективного функціонування правоохоронних інституцій є чітка регламентація їх діяльності. До того ж, правоохоронні органи, як частина механізму держави, наділені компетенцією розглядати юридичні справи і спиратися на можливість застосування державного примусу. Зазначене вимагає чіткого окреслення кола цих органів, законодавчого врегулювання їх компетенції і всебічної правової регламентації діяльності.
У юридичній та філософській літературі проблеми правопорядку і правоохоронної діяльності завжди займали важливе місце. Значний внесок у їх розробку зробили такі видатні мислителі як Г. Гегель, Г. Еллінек, Ф. Енгельс, І Кант, Б.О. Кістяківський М.М. Коркунов, К. Маркс, П.І. Новгородцев, Л.Й. Петражицький, Г.Ф. Шершеневич.
Проблематику правоохоронної діяльності розглядали у своїх працях такі науковці радянського періоду як В.Д. Ардашкін, В.І. Гойман, С. Лихова, В.А. Моршинін, Р. Тевлін та інші.
Питання захисту прав і свобод людини та громадянина були предметом дослідження у роботах С.С. Алексєєва, М.Є. Андріанова, І.А. Возгрина, М.І. Козюбри, А.М. Колодія,
В.В. Копєйчикова, В.М. Кудрявцева, І.Є. Марочкіна, В.В. Медведчука, В.В. Молдована,
О.В. Негодченка, М.П. Недюхи, Н.М. Оніщенко, П.М. Рабіновича, І.В. Ростовщикова,
О.Д. Святоцького, Н.В. Сібільової, О.Ф. Скакун, М.Б. Смоленського, О.М. Толочка, Л.А. Фісенка, О.Ф. Фрицького, В.В. Черданцева, Л.С. Явич.
Правоохоронна діяльність на сучасному етапі розвитку юридичної науки є предметом дослідження таких українських і російських науковців як О.М. Бандурка, О.Г. Братко,
Ю.А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок