Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії

Загрузка...

Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії / сторінка 2

Назва:
Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,38 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Бех, І.Зязюн, О.Савченко, О.Сухомлинська та ін.). Дослідженнями з психології виявлено, що в естетичній творчості задіяно психологічні механізми, внаслідок дії яких формується глибинний інтелект, гнучкість, відкритість, вразливість, почуття гармонії і цілісність (М.Боришевський, С.Братченко, Г.Костюк, М.Забродський, В.Панок, С.Степанов, Б.Теплов та ін.). Збереженню різноманітних форм культурно-дозвіллєвої діяльності, завдяки введенню до шкільних програм предметів, що вивчають принципи культурного діалогу, присвячено наукові дослідження, авторами яких є Л.Масол, Н.Миропольська, О.Отич, Г. Падалка, Л. Хлєбнікова, О.Щолокова та ін. Спрямовуючим вектором цієї проблеми стали праці Ю.Алієва, В.Дряпіки, О.Олексюк, О. Ростовського, О.Рудницької та ін. Серед джерел з історії мистецтвознавства багатством подробиць з історії театру вирізняються публікації А.Горбова, А.Єршової, Я.Ісаєвича, М.Кедрова, Г.Побережної, В.Шульгіної та ін. Окремі аспекти театральної педагогіки вивчали К.Арбузов, А.Афанасьєв, О.Клековкін, О.Комаровська та інші.
Проте вітчизняній науці не вдалося вирішити низку суперечливих питань з теорії і практики педагогіки. Так, майже не розкрито проблему створення психолого-педагогічних умов розвитку дитячих музично-театральних студій через недостатність обгрунтування цілісності системи взаємодії школи і позашкільного закладу у дозвіллєвій діяльності.
Зростання соціального значення проблеми, її недостатня теоретична і методична розробленість, а також потреби практики зумовили вибір теми дослідження: “Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до основних напрямів досліджень, передбачених планами наукової роботи Київського національного університету культури і мистецтв.
Тему дисертації затверджено Головною вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (протокол №5 від 19 червня 2005р.) і Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 118 від 23.11.2006 р.).
Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити методику, яка забезпечить високий рівень сформованості естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії.
Завдання дослідження:
1. Визначити поняття „естетичні орієнтації” в науковій літературі.
2. Розкрити зміст і структуру поняття „естетичні орієнтації ” підлітків.
3. Обґрунтувати освітньо-виховні функції дитячого музичного театру-студії.
4. Виявити психолого-педагогічні умови формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії.
5. Виокремити критерії та рівні сформованості естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії.
6.Розробити й експериментально перевірити методику формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії.
Об’єкт дослідження - процес музично-естетичного виховання підлітків у системі позашкільної освіти.
Предмет дослідження – методика формування естетичних орієнтацій підлітків у дитячому музичному театрі-студії.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз філософської, психолого-педагогічної, музично-наукової і методичної літератури з досліджуваної проблеми, узагальнення теоретичних та експериментальних даних, зіставлення, класифікація, систематизація, порівняння); емпіричні: спостереження, опитування, анкетування, бесіди, творчі завдання, експертні оцінки і самооцінки, педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний); математичні (математично-статистична та графічна обробка експериментальних даних).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше в умовах діяльності позашкільних закладів формування естетичних орієнтацій розглянуто в загальному контексті життєдіяльності підлітків, у взаємозв’язку їхнього навчального та дозвіллєвого часу з погляду послідовності і системності виховного процесу; уточнено функції та можливості дитячого музичного театру-студії, сутність поняття „музична вистава”, що поглиблює розуміння процесу формування естетичних орієнтацій підлітків; конкретизовано зміст, форми і методи організації дитячого музичного театру-студії; обгрунтовано педагогічні умови та засоби формування естетичних орієнтацій підлітків (структурування змісту дисциплін естетичного циклу на засадах взаємозв’язку видів мистецтв, варіативність організаційно-творчих форм літературно-музичної діяльності та ін.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок