Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу

Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу

Назва:
Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,81 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський державний економічний університет
КоРОЛЬОВА ТЕТЯНА СЕРГІївна
УДК: 378.1:001(003)
Ефективність наукових досліджень
і використання інноваційного потенціалу
вищого навчального закладу
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі економіки підприємств Одеського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор
Підгорний Анатолій Захарович,
Одеський державний економічний університет,
завідувач кафедри статистики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський національний економічний університет
проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри бізнесу та підприємництва
кандидат економічних наук, доцент
Карась Петро Миколайович,
Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв,
доцент кафедри фінансів
Захист відбудеться “_28_” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 в Одеському державному економічному університеті за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного економічного університету за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 211.
 
Автореферат розісланий " 21 " лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.І. Ковальов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
8
8
8
8
8
Актуальність теми дослідження. Прогресивність суспільного розвитку багато в чому залежить від спроможності освітньої сфери відтворювати інтелектуальний потенціал, якісну робочу силу. Сучасна система вищої освіти України охоплює значний сегмент суспільства, в її сферу залучені великі людські, фінансові та матеріально-технічні ресурси. За роки незалежності більш ніж удвічі зросли кількість вищих навчальних закладів та чисельність студентів, відбулася диференціація спеціальностей, суттєвих змін зазнала структура вищих навчальних закладів, якісно змінився ринок працевлаштування випускників. Система вищої освіти представляє собою складний поліфункціональний комплекс економіки, діяльність та розвиток якого потребують широкого використання наукових знань, впровадження науково обґрунтованих методів управління, залучення фінансових і матеріальних ресурсів. Входження України в Болонський процес розширило коло проблем, що потребують негайного розв’язання.
Теоретичним проблемам економіки та організації наукової та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів присвячена значна кількість наукових праць зарубіжних і вітчизняних дослідників: А.Абрамєшина, А.Анчішина, Г.Беккера, В.Боброва, Й.Бескида, О.Молчанової, Е.Кона, Р.Солоу, Т.Шульца, Е.Аткінсона, Дж.Стігліця, Л.Якобсона, Л.Романкової, Г.Доброва, В.Тонкаля, Б.Маліцького, А.Алімова, М.Солодкова, М.Гуревічева, І.Єгорова, Д.Черваньова, В.Щетініна та інших.
Разом з тим, багато теоретико-методологічних проблем, та практичних питань, пов’язаних з організацією наукових досліджень, визначенням їх ефективності, зв’язку з інноваційними процесами залишаються нерозв’язаними. Потребують подальшого наукового обґрунтування та методичного забезпечення класифікація напрямків інноваційної діяльності вищого навчального закладу, проблеми ефективності використання робочого часу науково-педагогічними працівниками, визначення чисельності фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи, підвищення ефективності організації та управління науково-дослідною діяльністю, невирішеними залишаються теоретичні питання, пов’язані з визначенням навчально-педагогічного ефекту результативності наукової роботи, диверсифікації джерел фінансування інфраструктури вузівської науки.
Розв’язання методологічних питань і практичних завдань щодо підвищення ефективності наукових досліджень і управління науковою діяльністю та інноваційними процесами у вищих навчальних закладах з метою посилення ролі вищої освіти як чинника економічного розвитку країни та її конкурентоспроможності є актуальними і зумовили мету, завдання та зміст дисертації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок