Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНАЛІЗ ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

АНАЛІЗ ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Назва:
АНАЛІЗ ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
47,74 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КУШЕРЕЦЬ Василь Іванович
УДК 001.92+165.9
АНАЛІЗ ЗНАННЯ
ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
(СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
Спеціальність 09. 00. 03 –
соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук
Київ 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий консультант – доктор філософських наук, професор,
академік НАН України
Губерський Леонід Васильович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
проректор – директор Інституту Міжнародних відносин
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
Михальченко Микола Іванович,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України,
головний науковий співробітник
доктор філософських наук, професор,
Свінціцький Володимир Миколайович,
Київський Національний економічний університет,
завідувач кафедри філософії
доктор філософських наук, професор,
Князєв Володимир Миколайович,
Українська Академія державного управління
при Президентові України,
проректор
Провідна установа – Центр гуманітарної освіти НАН України
Захист відбудеться “ 29” вересня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 Київського національного універси-тету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володи-мирська, , ауд.328.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12.
Автореферат розісланий “27серпня 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради П.І. Скрипка
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Соціально-економічний розвиток України має спрямовуватися в єдине поле сучасного поступу пере-дових країн світу. Він характеризується переходом від індуст-ріального до постіндуст-ріального (інформаційного) етапу, в основі якого лежить іннова-ційна модель розвитку. Забезпечити таку модель можна лише на базі всебічного розши-рен-ня, поглиб-лення та інтенсифікації процесу вироблення, нагромадження, трансформації, трансляції, поширення і практичного використання знань – голов-ної рушійної сили розвитку людства на сучасному етапі історії.
Важливість ролі знань, інформації полягає в тому, що трансформації в суспільстві дедалі більше визначаються динамікою знань.
Прикметною рисою сучасного історичного етапу є, зокрема те, що інте-лектуальні чинники розвитку, виникнення принципово нового типу розши-реного виробництва, яке базується на інноваційних знаннях, набувають першорядного значення. В доін-дуст-ріальну епоху домінували “живі” знання: досвід, фахові навички, кваліфікація. В індустріальну епоху на чільне місце за значущістю вийшли матеріалізовані знання у ви-гляді основного капіталу (машини). В сучасну епоху все більшу роль відіграють фундаментальні і прикладні знання, конструкторські розробки та інформація (інформа-цій-ний ресурс), а також ма-шинні засоби їх переробки. Якісне оновлення засобів та способів соціальних трансформацій полягає чималою мірою саме у висуванні на перший план інформації як основи інформаційних технологій. На базі цієї форми іннова-ційних знань (інформаційних ресурсів) виникли специ-фічні галузі соціаль-ної практики (інформаційна індустрія, ринок знань, інформаційний менедж-мент), а також новий, невідомий у минулому тип суспільних відносин – інформаційні відносини.
Цим зумовлюється гостра необхідність світоглядно-методологічного, теоретичного та науково-прак-тичного осмислення інтелектуальної (інформа-ційної) сфери суспіль-ного життя, все-бічного вивчення особливостей розвитку знань та їхнього трансфор-муючого впливу на соціальні структури, конвергентні та суспільні коеволюційні, мультиплікаційні процеси.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: АНАЛІЗ ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок