Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ СПРАЦЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ СПРАЦЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Назва:
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ СПРАЦЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,03 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
КІЯНОВСЬКИЙ Микола Володимирович
УДК 621.192
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ
ПРОЦЕСІВ СПРАЦЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Спеціальність 05.05.06 - “Гірничі машини”
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Кривий Ріг –2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому технічному університеті на кафедрі технології машинобудування, Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант:
доктор технічних наук, професор Рудь Юрій Савелійович,
Криворізький технічний університет МОН України,
завідувач кафедри “Теоретичної і прикладної механіки”.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Семенченко Анатолій Кирилович,
Донецький національний технічний університет МОН України,
професор кафедри “Гірничі машини”;
доктор технічних наук, професор Білобрів Віктор Іванович,
Інститут транспортних систем і технологій НАН України “Трансмаг”,
головний науковий співробітник;
доктор технічних наук, професор Сокур Микола Іванович,
Кременчуцький державний технічний університет МОН України,
завідувач кафедри ;
Провідна установа:
Національний гірничий університет, кафедра “Гірничі машини”, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “ 27 ” квітня 2004 р. о 10 год, в ауд 300,
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук при Криворізькому технічному університеті за адресою:
50000, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Криворізького технічного університету за адресою:
50000, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.
Автореферат розісланий “22” квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
канд. техн. наук, доцент Тиханський М.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Потрібно визнати, що в гірничо-збагачувальній промисловості переважають безперервні технологічні процеси, де високий рівень надійності і відновлення працездатності технологічного обладнання є безумовним чинником можливості здійснення виробничих процесів. Існуюча система технічного обслуговування і ремонту обладнання (ТОіР) забезпечує ефективність технічного обслуговування та ремонту обладнання тільки декларативно, створюючи думку щодо наявності організаційної визначеності, відносно правил і принципів побудови регламентів технічного обслуговування. Але фактично існуюча системи ТОіР стала занадто капіталомісткою і сягає до 30% собівартості продукції сучасного виробництва. Система ТОіР не гарантує відсутність аварійної відмови обладнання, так як побудована на статистичних моделях надійності і тому одна третина всіх відмов обладнання у галузі – аварійні. Внаслідок цього система ТОіР замість планової перетворюється у вимушено комбіновану з значним ступенем дезорганізації процесів експлуатації і відновлення. При цих обставинах ресурс механізмів обладнання сучасних гірничо-збагачувальних ви-ро-б-ництв зна-ч-но не-до-ви-ко-ри-с-то-ву-єть-ся, через наявність численних вад наукового підґрунтя існуючої стратегії екс-плу-а-та-ції та тех-ні-ч-но-го об-слу-го-ву-ван-ня, що стримує можливість ефе-к-ти-в-но-го спра-цю-ван-ня і від-но-в-лен-ня ре-сур-су.
Більшість попередніх досліджень мали за мету оптимізувати регламенти ТОіР, не розглядаючи проблему ефективності використання механізмів обладнання у пло-щи-ні зни-жен-ня у реальному часі швид-ко-сті ви-тра-чан-ня, до-ся-г-нен-ня по-в-но-ти спра-цю-ван-ня та адекват-но-го від-но-в-лен-ня їх ре-сур-су. Реалізація такої концепції вимагає оперативного моніторингу технічного стану та залучення у процеси планування ТОіР параметричних моделей надійності.
Це спонукає пе-ре-глянути математичну модель процесу експлуатації, на-у-ко-ві ос-нови стратегій експлуатації та ТОіР і обгрунтувати вибір найбільш придатної для за-без-пе-чен-ня максимально ефе-к-ти-в-но-го (при наявних експлуатаційних властивостях) ви-ко-ри-с-тан-ня об-ла-д-нан-ня.
Ви-кла-де-не ви-зна-чає по-ста-но-в-ку ак-ту-а-ль-ної на-у-ко-вої про-бле-ми, якою є розвиток наукових засад, методу та засобів моніторингу процесів спрацювання механічних вузлів гірничо-збагачувального обладнання для активного впливу на динаміку цих процесів, забезпечення максимальних ресурсних параметрів та підвищення ефективності використання збагачувального обладнання шляхом впровадження адаптивних стратегій експлуатації “за станом”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ СПРАЦЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок