Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ключові концепти поетичної картини світу М.Гумільова В МЕТАФОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ

Ключові концепти поетичної картини світу М.Гумільова В МЕТАФОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ

Назва:
Ключові концепти поетичної картини світу М.Гумільова В МЕТАФОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,71 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
національний ПЕДАГОГІЧНИЙ університет
імені М.П. Драгоманова
БАШУК АЛЛА Іванівна
УДк: 811.161.1`373.612.2
Ключові концепти поетичної картини світу
М.Гумільова В МЕТАФОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ
10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі російської мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник
доктор філологічних наук, професор
ІВАНОВА Людмила Петрівна,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
професор кафедри російської мови
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
ПОЧЕПЦОВ Георгій Георгійович,
Українська Академія державного управління
при Президентові України,
завідувач кафедри інформаційної політики
кандидат філологічних наук
ЛИСЮЧЕНКО Олена Василівна,
журнал “Русский язык и литература в учебных заведениях”,
редактор
Провідна установа:
Черкаський державний університет імені Богдана
Хмельницького, кафедра російської мови,
Міністерство освіти і науки України, м.Черкаси.
Захист відбудеться "15" жовтня 2002 р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий "6" вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.П. ГАЛЬОНА
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку лінгвістики інтерес до проблеми мовлення і особистості мовця обумовив розвиток антропологічної лінгвістики, яка вивчає мову в тісному зв'язку з мисленням і духовно-практичною діяльністю людини. Одним з актуальних завдань антрополінгвістики є визначення поняття картини світу й основ її моделювання, а також дослідження мовної особистості. Зазначені проблеми входять у компетенцію когнітивної лінгвістики, яка вивчає інформацію, відображену в концептах. Концепт як ментальна сутність, “згусток культури” у свідомості індивіда, є одним з основних понять цієї галузі науки (праці Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюнової, Т.В.Булигіної, А.Вежбицької, Д.С.Лихачова, О.О.Селіванової, Ю.С.Степанова, В.Н.Телії, О.Д.Шмельова та ін.).
Мовна картина світу уявляється як сукупність, комбінація концептів, що отримують матеріальне вираження. Мовна особистість та мовна картина світу – взаємообумовлені категорії. Дослідження мовної картини світу індивіда недостатньо розроблено в лінгвістичній науці. Значним внеском у цю проблему є робота Л.П.Іванової, в якій описується мовна особистість О.Пушкіна на базі головного його твору – роману у віршах “Євгеній Онєгін”. Тому вивчення творчості М.Гумільова, яскравого представника срібного століття, видається вагомим для розробки означеної проблеми. Особистість поета завжди викликала величезний інтерес. Їй присвячені роботи В.В.Бронгулєєва, Ю.В.Зобніна, В.Крейда. У численних спогадах сучасників - Г.Адамовича, Г.Іванова, В.Лукницької, І.Одоєвцевої, М.Оцупа та ін. – відображені факти життя поета: освіта, оточення, подорожі, різноманітна діяльність, які і визначили індивідуальне бачення світу, що виявилося насамперед у текстах.
У дисертаційному досліджені в процесі аналізу поезії М.Гумільова виділено поетичну картину світу, обумовлену світобаченням видатного поета. Її специфіка виявляється насамперед у тому, що концепти одержують особливе осмислення через метафоричні переноси. Метафору розглядають як найбільш особистісний, індивідуальний вид тропа, тісно пов'язаний з поетичним баченням світу (Н.Д.Арутюнова, О.В.Лисюченко, Ю.М.Лотман, В.А.Маслова, Н.В.Молотаєва, Р.Якобсон та ін.). Вона дає можливість заглибитися в сутність явищ. Індивідуально-авторська метафора завжди нова, хоча створюється існуючими мовними засобами. Попри значний доробок праць з теорії метафори єдина концепція даного поняття в сучасній науці не представлена.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Ключові концепти поетичної картини світу М.Гумільова В МЕТАФОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок