Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.)

ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.)

Назва:
ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,34 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДЕНИСЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 94 (477) “1918”:008(091)
ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.)
07.00.01 - Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: Доктор історичних наук, професор
БУРАВЧЕНКОВ Анатолій Олександрович, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри новітньої історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
НЕСТУЛЯ Олексій Олексійович,
Полтавський державний університет споживчої кооперації
України Центральної спілки споживчих товариств України,
завідувач кафедри філософії та політології
кандидат історичних наук,
ТРЕТЯК Кирило Олегович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
викладач кафедри етнології та краєзнавства
Провідна установа:
Інститут історії України НАН України, відділ регіональних
проблем історії України
Захист відбудеться 27 травня 2002 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м.Київ, вул.Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано 23 квітня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент БОЖКО О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження.
Її обсяг 243 сторінки. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку джерел і літератури ( 49 сторінок, 331 позиція).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Важливу роль у розбудові незалежної Української держави, відродженні духовності, історичної пам’яті відіграє національна культурна спадщина та її складова – пам’ятки історії та культури. Підвищення інтересу суспільства до джерел духовності, вивчення багатовікових традицій стимулює активізацію досліджень проблем історії культури, актуалізує потребу в узагальненні та критичному аналізі попереднього спадку в цій важливій сфері. Вивчення історії пам’яткоохоронної справи, її витоків та основних етапів розвитку дозволить відтворити цілісну картину культурного будівництва за доби Гетьманату, більш повно та об’єктивно висвітлити історію Української Держави, без якої історія України була б неповною.
Увага гетьманського уряду до проблем історико-культурної спадщини сприяла збагаченню духовного потенціалу народу й держави, збереженню різних видів пам’яток, зумовлювала піднесення творчих сил суспільства.
Актуальність роботи обумовлюється також тим, що в сучасних умовах важливим чинником багатогранної і різноманітної за своїми проявами духовної розбудови суспільства, активної інтеграції України до світового культурного співтовариства є розширення культурного фонду народу, включення до нього історико-культурної спадщини. Безперечним є той факт, що для практичного впровадження закону України “Про охорону культурної спадщини” (2000 р.), організаційного та фінансового забезпечення охорони пам’яток історії та культури актуальним є вивчення і критичне використання досвіду збереження історико-культурної спадщини, принципів та механізму державної політики по поверненню культурних цінностей в Українській Державі. Актуальність дослідження посилюється і тим, що в українській радянській історіографії національно-культурні перетворення, які за Гетьманату досягли значного розвитку, замовчувалися або висвітлювалися упереджено, що не могло негативно не позначитись на вивченні історії Української Держави (1918 р.).
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація викононана в рамках науково-дослідної теми “Етнополітичні виміри української історії” (державний реєстраційний номер № 98008), яка включена до тематичного плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка, передбачена розробкою наукової теми на історичному факультеті “Історія формування і розвиток Української держави” (реєстраційний номер № 1ВФО46-01) та планами наукової роботи Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок