Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Назва:
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,88 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
РОМАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА
УДК 37.042
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
 
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Козаков Віталій Андрійович,
Київський національний економічний університет, завідувач кафедри педагогіки та психології.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Дубасенюк Олександра Антонівна,
Житомирський державний педагогічний
університет імені І. Франка, проректор;
кандидат педагогічних наук
Журавська Лариса Миколаївна,
Київський університет туризму,
економіки і права, доцент.
Провідна установа: Харківський державний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, кафедра
загальної педагогіки, Міністерство
освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться 29 жовтня 2003 р. о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського ,9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розісланий 26 вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Цибульська Г.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Освіта є основою розвитку суспільства, тому питання, що пов’язані із забезпеченням її якості, мають провідне значення для держави. Сучасний етап соціально-економічного розвитку нашої країни зумовлює нові вимоги до якості професійної освіти. З огляду на затверджену указом Президента України “Національну доктрину розвитку освіти України у XXI столітті”, Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, де головною метою освіти визначено розвиток людини, можна стверджувати, що пріоритетом підготовки майбутніх фахівців є формування творчої, активної, самостійної і відповідальної за якість свого навчання особистості. Вирішальну роль у цьому відіграє самостійна робота студентів (СРС), яка в свою чергу має ґрунтуватися на урахуванні індивідуально-психологічних особливостей тих, хто навчається.
Серед основних напрямів досягнення провідних цілей у вищій професійній освіті - застосування нових технологій навчання, розширення кола самостійної діяльності студентів та підвищення її результативності. Проте залишаються відкритими питання психолого-дидактичного забезпечення реалізації означених напрямів.
Сутність самостійної роботи студентів, а також її наукові, теоретичні та методичні засади викладені в працях А.С.Макаренка, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, С.Т.Шацького та інших. У працях С.І.Архангельського, А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанського, В.А.Козакова, І.Я.Лернера, В.О.Онищука, П.І.Підкасистого, М.М.Скаткіна визначено підходи до організації самостійної роботи студентів. Наукові праці Б.Г.Ананьєва, В.М.Володька, Є.О.Климова, О.М.Леонтьєва, О.М.Пєхоти, С.Я.Рубінштейна, В.В.Рибалки, П.І.Сікорського, І.Е.Унт, інших дослідників заклали основи індивідуалізації та диференціації навчання взагалі й самостійної роботи студентів зокрема. Але майже не з’ясовано психологічні механізми індивідуалізації навчання, особливо стосовно взаємозв’язку індивідуально-психологічних особливостей студентів та дидактичних умов їх самостійної роботи. Специфіка СРС визначається й напрямком професійної підготовки. Тому нагальною є потреба у дослідженнях різноманітних аспектів самостійної роботи студентів профільних університетів, у тому числі економічних.
Актуальною залишається проблема підвищення результативності самостійної роботи студентів у нових умовах функціонування вищої школи, оскільки: з одного боку, змінюються пріоритети щодо цілей вищої школи (формування творчої, активної, самостійної, відповідальної, зацікавленої в якісному навчанні особистості тощо), а з іншого, організація СРС будується переважно із врахуванням зовнішніх факторів, а саме - дидактичних умов навчання (методів, форм, дидактичного забезпечення).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок