Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз)

НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз)

Назва:
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,43 KB
Завантажень:
71
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОДОЛЯН Ілона Еріхівна
УДК 801.31.312.1 [808.3+802.0+803.0]
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ
ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ
ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ
(контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз)
Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загального та українського мовознавства Київського державного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
КОЧЕРГАН Михайло Петрович,
Київський державний лінгвістичний університет,
кафедра загального та українського мовознавства, завідувач
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Перебийніс Валентина Ісидорівна,
Київський державний лінгвістичний університет,
кафедра англійської філології,
професор-консультант
кандидат філологічних наук
Яворська Галина Михайлівна,
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України,
відділ загального мовознавства,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут української мови НАН України, відділ соціолінгвістики
Захист відбудеться “ 6 ” жовтня 2000 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського державного лінгвістичного університету (03650, МСП, Київ–150, вул. Велика Васильківська, 73).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського державного лінгвістичного університету
Автореферат розісланий “ 6 ” вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.А. Калита


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасних зіставних дослідженнях з лексичної семантики широко застосовується етно-психолінгвістична методика. Вона надає можливість вивчати семантику слова на базі автентичного мовлення, розкриваючи особливості індивідуального й національного мис-лен-ня. Здебільшого об’єктом лексико-семантичних досліджень етнопсихолінгві-стич-ного напря-му є слова, які репрезентують у різних мовах однакові поняття та утворюють опозиції в пере-кладних словниках. Згідно з гіпотезою лінгвальної доповню-ваності слова-кореляти збігаються в концептуальних, або ядерних ділянках їх семантич-них структур, а на периферії розміщуються ідіоетнічні (фонові) ознаки значень (Г.А. Бру-тян, Є.М. Верещагін, Г.Д. Томахін). Аломорфні семи лексикогра-фіч-них відпо-відників становлять головний інтерес етнопсихолінгвістів, оскільки в цих сегмен-тах значень відображаються різноманітні національно-специфічні бачення одного й того самого фрагмента дійсності.
Маловивченою з погляду фонової семантики лексичною групою є назви рослин (фітоніми). Ці словникові одиниці досі не були об’єктом ґрунтовних етнопсихолінгвіс-тичних досліджень, які мають велике значення для розвитку антропоцентричної пара-диг-ми сучасного мовознавства. Актуальність теми дисертації зумовлена необхід-ністю дослідити національну специфіку семантики українських, англійських і німецьких назв рослин шляхом зіставлення пов’язаних з ними уявлень, які існують у свідомості су-час-них носіїв трьох мов. Застосування вільного асоціативного експерименту до ана-лізу інди-ві-дуаль-них значень фітонімів-корелятів відповідає одному з головних завдань етно-психо-лінгвістики – пошуку залежностей між семантикою слова та мовною карти-ною світу.
В роботах вітчизняних і зарубіжних авторів назви рослин розглядаються переважно в аспекті діахронії та в одномовній площині. Ряд вчених досліджує етимологію українських і англійських фітонімів на предмет міфологічного й метафоричного світобачення (Л.М. Дяченко, В.В. Жайворонок, Л.Д. Почепцова, К. Браун). У центрі інших робіт – фразеологізми з українськими й англійськими фітонімами, які вивчаються крізь призму їхнього етнокультурного змісту (О.А. Куцик, Н.Д. Петрова). Популярний аспект дослідження фітонімів різних мов – їхні символічні конотації, в яких відбиваються фрагменти національних метафоричних картин світу (Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок