Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Назва:
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,90 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Гончаренко Олена Миколаївна

УДК 342.72/.73 (477)
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Cпеціальність 12.00.02 - конституційне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави та права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ).
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор
Майданник Олена Олексіївна,
Національний аграрний університет,
юридичний факультет ННІ земельних ресурсів,
правознавства та педагогіки, професор кафедри
конституційного, адміністративного та
фінансового права (м. Київ)
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
академік АПрН України
Погорілко Віктор Федорович,
Інститут держави та права імені
В.М. Корецького НАН України,
завідувач відділу конституційного права та
місцевого самоврядування (м. Київ)
кандидат юридичних наук, доцент
Мяловицька Ніна Анатоліївна,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, доцент кафедри
конституційного та адміністративного права
(м. Київ)
Провідна установа: Київський національний університет внутрішніх
справ, кафедра конституційного права
(м. Київ)
 
Захист відбудеться „12” травня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституту законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053 м. Київ, пров. Несторівський, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053 м. Київ, пров. Несторівський, 4.
Автореферат розісланий „11” квітня 2006 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М. Биков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності відкрило шлях до кардинальних перетворень у всіх сферах суспільного життя. Все це знайшло відображення у чинній Конституції, яка вперше на якісно новому рівні закріпила систему основних прав і свобод людини виходячи з того, що права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави та всіх її органів як один з головних її обов’язків.
Одним з основних елементів конституційної системи прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в Україні є економічні права. Вони посідають важливе місце в структурі конституційно-правового статусу особи, забезпечуючи економічну свободу, розвиваючи ідеал вільної людської особистості.
Хоча в Україні здійснено конституційне регулювання економічних прав і свобод людини та громадянина, але його не можна визнати достатньо досконалим: ряд положень не врегульовано взагалі або носить суто декларативний характер. Практика застосування деяких норм фактично тільки починає формуватися.
Проблеми, пов’язані зі здійсненням економічних прав людини і громадянина в Україні, потребують систематичного дослідження та вдосконалення, що зумовлено постійними змінами у суспільно-політичному житті. Функціонування таких нових інститутів, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Конституційний Суд України, визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини, імплементація норм міжнародного права, процес адаптації законодавства Європейського Союзу у законодавство України виявили непідготовленість українського суспільства та самої правової системи України до користування світовими стандартами у галузі прав людини.
Значення дослідження визначається і тим, що неоднакового рівня захисту дістали в законодавстві України різні види економічних прав. Порівняно з іншими економічними правами найменш захищеним є право користування об’єктами публічної власності, тому дисертант поглиблено досліджує зазначену проблему. Всебічне вивчення цих аспектів потребує значних зусиль не лише фахівців з конституційного права, а й інших галузей права.
Дослідження є своєрідним узагальненням кількох напрямів вивчення проблем економічних прав людини і громадянина в Україні: їх поняття та ознак, закріплення у конституціях і конституційних актах України в різні часи, визначення актуальних проблем конституційно-правового регулювання економічних прав, в тому числі питань правових обмежень економічних прав.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок