Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,74 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Покатаєва Катерина Петрівна
УДК 330.322.2:658.152
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Гриньов Андрій Валентинович,
Харківський національний автомобільно-
дорожній університет,
завідувач кафедри міжнародної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ястремська Олена Миколаївна,
Харківський національний економічний
університет, завідувач кафедри економіки,
організації та планування діяльності підприємства;
кандидат економічних наук, доцент
Донець Любов Іванівна,
Донецький національний університет економіки
і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського,
доцент кафедри прикладної економіки.
Захист відбудеться «2» липня 2008р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
Автореферат розісланий «30» травня 2008р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Максименко Я.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. За ринкових умов інвестиційна діяльність виступає одним із найважливіших факторів стійкого зростання та динамічного розвитку української економіки, оскільки становить підґрунтя для відтворення і розширення виробничо-інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності й ефективності функціонування. Проте відсутність
на багатьох з них цілісної високоефективної системи інвестиційного менеджменту, адекватної вимогам мінливого ринкового середовища та спрямованої на забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів, актуалізує проблему вдосконалення і розвитку науково-методичних підходів та інструментарію управління інвестиційною діяльністю, застосування яких сприятиме прискоренню соціально-економічного розвитку українських підприємств через вкладання капіталу.
На теперішній час існує достатньо велика кількість наукових праць, в яких на теоретичному і методологічному рівнях ґрунтовно розроблено широке коло питань управління інвестиційною діяльністю. Так, серед здобутків сучасної науки основу досліджень у зазначеному напрямку, передусім, становлять роботи таких провідних вітчизняних науковців як І.О. Бланк, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, Н.С. Герасимчук, А.Ф. Гойко, В.М. Гриньова, Б.В. Губський, Л.І. Донець, А.Г. Загородній, В.Я. Заруба, О.Є. Кузьмін, Ю.В. Макогон, П.Г. Перерва, А.А. Пересада, М.Г. Чумаченко,
А.І. Яковлєв, О.М. Ястремська та інші. Водночас вагомий внесок у розвиток теорії інвестиційного менеджменту, зокрема, його наукових підходів та інструментарію, методології прийняття інвестиційних рішень зробили такі відомі зарубіжні вчені як В. Беренс, Г. Бірман, В.В. Бочаров, М. Бромвич, Л.Дж. Гітман, Л. Крушвіц,
В. Мертенс, В.Д. Шапіро, У. Шарп, В.В. Шеремет та інші. Разом з тим, беручи до уваги численні наукові розробки з управління інвестиційною діяльністю, окремі проблеми прикладного характеру не дістали належного вирішення і, залишаючись недостатньо дослідженими та методично забезпеченими, потребують подальшого розвитку як у науково-теоретичному, так і практичному аспектах. Зокрема, подальших досліджень потребують теоретико-методичні положення з формування інвестиційної стратегії підприємства, оцінки його інвестиційної привабливості й оптимізації інвестиційного портфеля як ефективних складових інвестиційного менеджменту для удосконалення на цій основі його науково-методичного інструментарію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок