Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,34 KB
Завантажень:
538
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Славгородська Ольга Юріївна
УДК 331.108.2
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 –
економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент,
Щербак Валерія Геннадіївна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри економіки та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Михайлова Любов Іванівна,
Сумський національний аграрний університет,
проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри менеджменту ЗЕД
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Сумін Валентин Олександрович
Донецький національний технічний університет,
доцент кафедри менеджменту і господарського права
Провідна установа Національний технічний університет
„Харківський політехнічний інститут”,
кафедра організації виробництва
та управління персоналом,
Міністерство освіти і науки України (м. Харків)
 
Захист відбудеться “28” вересня 2006 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “28” серпня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ястремська О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин у країнах світового економічного співтовариства дозволяє зробити висновок про те, що успіх ро-боти підприємств визначається розробкою всіх компонентів їх систем управ-ління, одним з яких є персонал. У зв'язку з цим особливого значення набуває удосконалення системи управління персоналом, і в першу чергу, стратегічного управління. В умовах постійно зростаючої конкуренції завдання завоювання й утримання підприємством стійкої конкурентної позиції на ринку вимагає формування і реалізації адекватної, науково обґрунтованої стратегії управління персоналом.
Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена необхідністю здійснення комплексних досліджень управління кадровим складом з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Проблеми стратегічного управління підприємcтвом розглядаються такими визначними дослідниками як Г.Л. Азоєв, І. Ансофф,
К. Боумен, О.С. Виханський, А.Е. Воронкова, І.Н. Герчікова, Ю.Б. Іванов, Н.В. Куденко, О.І. Наумов, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар. Вирішенню питань управління персоналом, у тому числі і стратегічного, присвячені праці А.Я. Кібанова, В.П. Пугачова, Р. Марра, Г. Шмідта. Значного подальшого розвитку різноманітні аспекти управління персоналом підприємства дістали у дослідженнях таких українських економістів як О.І. Амоша, Д.П. Богиня, В.М. Геєць, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова, М.С. Дороніна, А.М. Колот, Л.І. Михайлова, П.Г. Перерва, В.М. Петюх,
М.В. Семикіна, В.О. Сумін.
Вагомий внесок у розвиток теорії стратегічного управління персоналом і її прикладне застосування внесене дослідженнями вчених Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення Мінпраці та НАН України, Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Інституту економіки промисловості НАН України, Київського національного економічного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом.
Однак, на сьогоднішній день не достатньо розробленим є прикладний методичний інструментарій стратегічного управління персоналом, який надав би можли-вість використати наявні та розвинути потенційні конкурентні переваги кадрового складу підприємства. Актуальність теми дисертаційного дослідження визнача-ється необхідністю подальшої розробки теоретико-методичного забезпечення та формування системи стратегічного управління персоналом, яка містить комплекс взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів з урахування конкурентної позиції персоналу, фактора ризику при формуванні і реалізації стратегії управління персоналом та розробки положень з її інформаційної підтримки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок