Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЬНІ ОКИСНЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТІАМІНУ І ТІАМІНФОСФАТІВ

МОДЕЛЬНІ ОКИСНЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТІАМІНУ І ТІАМІНФОСФАТІВ

Назва:
МОДЕЛЬНІ ОКИСНЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТІАМІНУ І ТІАМІНФОСФАТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,96 KB
Завантажень:
466
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ
Бабій Любов Володимирівна
УДК 577.164.11 + 547.789
МОДЕЛЬНІ ОКИСНЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ТІАМІНУ І ТІАМІНФОСФАТІВ
02.00.10 – біоорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ -2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук Вовк Андрій Іванович, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, завідувач відділу механізмів біоорганічних реакцій
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Кібірєв Володимир Костянтинович, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, завідувач відділу хімії білка доктор хімічних наук Бальон Ярослав Григорович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач лабораторії органічного синтезу
Провідна установа: Інститут органічної хімії НАН України, відділ механізмів органічних реакцій
Захист відбудеться “15” листопада 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1.
Автореферат розісланий “14” жовтня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д.М. Федоряк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Біологічна дія тіаміну (вітаміну В1) пов'язана з реалізацією його коферментних і некоферментних функцій. Природними фосфорильованими похідними вітаміну В1 є тіамінмонофосфат (ТМФ), тіаміндифосфат (ТДФ) і тіамінтрифосфат (ТТФ). ТМФ утворюється в рослинах і мікроорганізмах в процесі біосинтезу вітаміну В1, а також при його метаболізмі. ТДФ входить до складу ферментів і мультиферментних комплексів, що каталізують реакції a-кетокислот та інших карбонільних сполук. Співвідношення між тіаміном, ТМФ, ТДФ і ТТФ регулюється специфічними фосфатазами і кіназами. Серед продуктів неферментативного окиснювального розкладу вітаміну В1 in vivo реєструються тіохром і тіаміндисульфід.
Перебіг неферментативних окиснювальних перетворень тіаміну і його структурних фосфорильованих аналогів в живій клітині може спричиняти зниження їх загального рівня і накопичення токсичних сполук. Такі хімічні перетворення низькомолекулярних біорегуляторів без участі ферментів чи білків визначаються як “параметаболічні” [Голубев, 1996]. Встановлено, що прискорення процесів окиснення ТДФ може корелювати з розвитком патологічних станів організму [Пархоменко и др., 1996]. Однак механізми окиснювальних перетворень, що відбуваються при взаємодії вітаміну В1 та його похідних з фізіологічними окисниками або ксенобіотиками, досі залишаються нез'ясованими. Тому актуальними є модельні дослідження, які грунтуються на можливих механістичних аналогіях перетворень субстратів в живих організмах і реакцій природних та синтетичних сполук в простіших хімічних та біохімічних системах.
Звўязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною науково-дослідних робіт Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тема 2.1.10.13-99 "Дослідження біоміметичних реакцій з метою розробки теоретичних основ спряження одно- та двоелектронних стадій в біохімічних системах", № держреєстрації 0199U003949).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягала в зўясуванні закономірностей модельних перетворень ТМФ, ТДФ, тіаміну та його О-ацилзаміщених структурних аналогів при дії основи та окисників.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
- вивчення кінетики окиснення ТМФ і ТДФ фериціанідом;
- встановлення кінетичних закономірностей окиснення тіаміну і його О-заміщених похідних при взаємодії з фізіологічним акцептором електронів - ферицитохромом С;
- вивчення закономірностей гідролізу фосфатного зв'язку в процесі окиснювальних перетворень ТМФ;
- дослідження кінетики дефосфорилювання ТМФ і ТДФ в присутності лужної фосфатази.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: МОДЕЛЬНІ ОКИСНЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТІАМІНУ І ТІАМІНФОСФАТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок