Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДУМКА В ГАЛИЧИНІ 20-30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький)

К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДУМКА В ГАЛИЧИНІ 20-30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький)

Назва:
К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДУМКА В ГАЛИЧИНІ 20-30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,92 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
ШУТАК ОЛЕСЯ СТЕПАНІВНА
УДК 801.81 (477.83/.86) "192/193" (092)
К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДУМКА В ГАЛИЧИНІ
20-30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
(К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький)
10.01.07 – фольклористика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української фольклористики імені Ф.Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Денисюк Іван Овксентійович,
Львівський національний університет імені
Івана Франка, професор кафедри української
фольклористики імені Ф.Колесси
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Кирчів Роман Федорович,
Інститут народознавства НАН України,
старший науковий співробітник
кандидат філологічних наук,
Шурко Леонід Терентійович,
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, асистент кафедри фольклористики
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М.Рильського НАН України, м.Київ.
Захист відбудеться "5" червня 2003 року о 10 годині на засіданні спе-ціа-лі-зо-ва-ної вченої ради К .051.13 у Львівському національному універ-си-те-ті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
Із дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського на-ці-о-нального університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драго-ма-но-ва, 5).
Автореферат розісланий 5 травня 2003 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент Івашків В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дисертаційної теми зумовлена необхідністю вивчення най-менш досліджених етапів розвитку української фольклористики. До них нале-жать 20-30 рр. ХХ ст. у Західній Україні.
У дисертації наголошено передусім на здобутках тогочасної фольк-ло-рис-ти-ки на західноукраїнських землях, а спадщина К.Сосенка, Ф.Колесси та І.Свєнці--ць-кого – визначальних постатей фольклористики міжвоєнного двадцятиріччя – подається на широкому тлі української та західноєвропейської науки про усну словесність. Тому у роботі враховано традиції фольклористики на східноукраїнських землях та в Галичині. Поруч з аналізом спадщини названих фольклористів подано огляд праць і їх сучасників, які, можливо, не займали чіль--ного місця у науково-фольклористичному процесі, але його творили.
20-ті роки були чи не найпліднішим періодом в історії української фольк-ло-ристики першої половини ХХ ст. В УРСР розпочала діяти політика "укра-їні-за-ції", що сприяло розвитку саме української культури і науки, але, зрозуміло, з певним радянським обрамленням. У цей час була створена ВУАН, у якій фольк--ло-ристикою займалися установи Історико-філологічного відділу: Етнографічна комісія (М.Сумцов, А.Лобода); Кабінет музичної етнографії (К.Квітка); Куль-турно-історична комісія та Кабінет примітивної культури і її пережитків у побуті й фольклорі України (К.Грушевська); Історична секція (М.Грушев-ський). Працівники ВУАН на чолі з М.Грушевським видавали "Етнографічний вісник" (1925-1932), журнали "Україна" (1924-1930), "Первісне громадянство" (1926-1930) та ін., що публікували дослідження і з фольклористики. У 20-ті рр. М.Гру-шев-ський посилено працював над своєю "Істо-рією української літератури", І і ІV (1-а книга) томи якої присвятив україн-сько-му фольклору. К.Грушевська здійснила видання двох томів корпусу українських народних дум (1927 і 1931). "Етнографічний вісник" за редакцією А.Лободи та В.Петрова опублікував студії К.Квітки, В.Петрова, В.Перетца та ін. 1927 р. від-бу-лося святкування століття з часу публікації збірки "Малороссийские песни" М.Мак-симовича. З’явилося ряд статей про його життя і творчість, серед яких чільне місце посідає розвідка М.Грушев-ського "Малороссийские песни" М.Максимовича і століття україн-ської наукової праці", вміщена у шостій книзі журналу "Україна" за 1927 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДУМКА В ГАЛИЧИНІ 20-30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок