Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗЕМЕЛЬНІ ГРОМАДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1922–1930 рр.)

ЗЕМЕЛЬНІ ГРОМАДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1922–1930 рр.)

Назва:
ЗЕМЕЛЬНІ ГРОМАДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1922–1930 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,29 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Запорізький державний університет
КРИВКО Ірина Миколаївна
УДК 947.3 (477) "1922-1930"
ЗЕМЕЛЬНІ ГРОМАДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
(1922–1930 рр.)
07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Запоріжжя – 1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Запорізького державного університету Міністерства освіти України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Лях Сергій Романович, завідувач кафедри історії України Запорізького державного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук Марочко Василь Іванович, старший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х років ХХ ст. Інституту історії України Національної Академії наук України (м. Київ)
кандидат історичних наук Волошко Олексій Олексійович доцент кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України
Провідна організація: Харківський державний університет Міністерства освіти України, кафедра історії України
Захист відбудеться 30 червня 1999 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 у Запорізькому державному університеті за адресою: 330600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. V, ауд.327.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Запорізького державного університету за адресою: 330600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 68, корп. ІІ.
Автореферат розісланий 29 травня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тимченко С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність досліджуваної теми. Аграрні вiдносини становлять одну з найважливiших складових iсторичного розвитку кожного народу. Серед рiзних сторiн суспiльного життя вiдносини, пов'язанi з працею на землi, з врегулюванням поземельних стосункiв, є вiчними, а в iсторiї українського народу – одного з найдавнiших хлiборобських народiв – вони займають особливе мiсце. Тому питання, пов'язанi з вивченням форм власностi на землю, виводять нас на дослідження найсуттєвiших сторiн людського буття.
Iсторiя України знає рiзнi системи та способи регулювання поземельних вiдносин, рiзнi форми органiзацiї та використання земельних багатств, серед яких привертають увагу традицiйні інститути селянського самоврядування. Ці соціальні інститути сприяли збереженню етнiчної самоiдентифiкацiї українського народу, вплинули на формування свiтогляду національної iнтелiгенцiї. Зокрема, в 1920-х роках як форма селянського самоврядування i одночасно як форма керiвництва селянами з боку держави постали земельнi громади.
Дослідження iсторiї земгромад допомагає вичленувати форми самоуправління, до яких селяни найбiльш звичнi, оцiнити потенцiал саморегулювання, громадської активностi, органiзацiйної спроможностi селянства.
Аналiз дiяльностi земгромад має допомогти в пошуках вiдповiдi на питання сучасностi, а саме – в дискусії щодо можливості допущення повної приватної власностi на землю i в прогнозуванні наслiдкiв цього кроку. Певнi елементи регулювання поземельних відносин, стосунків між владними структурами і селянами можуть бути запозичені сучасними органами державної влади i самоуправлiння.
Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертаційного дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри історії України Запорізького держуніверситету "Приватне підприємництво на Нижньому Подніпров'ї в ХVІІІ–ХХ століттях"; номер держреєстрації V УА Р.
Хронологiчнi рамки дослiдження – 1922–1930 роки – визначаються часом iснування в Українi земгромад як форми селянського самоврядування. В 1922 р. на 3-й сесiї Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комiтету було затверджено Земельний кодекс УСРР, який увiв iнститут земельних громад. Громади проiснували, постiйно звужуючи коло своєї дiяльностi та пiд тиском влади передаючи свої функцiї сiльрадам, до середини 1930 року.
Територiальнi межі дослiдження – Пiвденна Україна. Під цим терміном розумiється степовий природно-історичний регiон.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЗЕМЕЛЬНІ ГРОМАДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1922–1930 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок