Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ЗЕМЛЯХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ЗЕМЛЯХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Назва:
РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ЗЕМЛЯХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,46 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
Волошкевич Геннадій Андрійович
УДК: 334.735 (477.6)
РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
НА ЗЕМЛЯХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
(ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних
і правових учень
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат юридичних наук, професор
Музиченко Петро Павлович,
Одеська національна юридична академія,
професор кафедри історії держави і права;
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Тимощук Олександр Валентинович,
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського,
декан юридичного факультету;
кандидат юридичних наук, доцент
Долматова Наталія Іванівна,
Міжнародний гуманітарний університет,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права;
 
Провідна установа Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України (м. Київ).
Захист відбудеться 18 травня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 в Одеській національній юридичній академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.
Автореферат розісланий 16 квітня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Р. Біла


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах, коли молода українська держава вступила на шлях розбудови ринкової системи, надзвичайно актуальним постає питання забезпечення належного життєвого рівня українських громадян. Спостерігається значне погіршення матеріальних умов життя населення, пов’язане, зокрема, з постійним зростанням цін на усі групи промислових та продовольчих товарів. Одним із методів боротьби з такими негараздами сучасного суспільства може стати об’єднання українських споживачів у кооперативні організації з метою захисту своїх економічних інтересів.
Кооперація довела, що вона, як соціальна організація та ефективна форма господарювання, спроможна забезпечити в широких масштабах соціально-орієнтовану економічну діяльність і соціальний захист мільйонів людей, зміцнити багатоукладність і демократичні основи держави. З огляду на кооперативний досвід країн світу, а також на вітчизняний досвід, можна із впевненістю говорити, що у разі появи в Україні значного числа споживчих товариств слід очікувати зниження рівня зубожіння населення та покращання його матеріального становища.
Важливу роль у розвиткові кооперативного руху відведено не лише його безпосереднім учасникам, а й державі, на яку покладено завдання забезпечити належні умови для ефективного функціонування кооперативних товариств. Необхідною передумовою розгортання кооперативного будівництва слід визнати розробку та прийняття законів, які мають регламентувати роботу системи споживчої кооперації та формувати належне правове поле її діяльності.
Потреба створення ефективної нормативно-правової бази діяльності споживчих кооперативів вимагає від законодавця врахування вже накопиченого досвіду правового регулювання названих організацій. Вивчення статутів товариств, кооперативного законодавства, практики кооперативного будівництва дореволюційного періоду дають змогу не лише визначити найбільш значимі для кооперації принципи, які має бути покладено в основу нових законів, але й допомогти запобігти повторенню раніше допущених прорахунків у правовому регулюванні діяльності споживчої кооперації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є складовою частиною науково-дослідної теми Одеської національної юридичної академії „Правові проблеми становлення та розвитку сучасної української держави” і пов’язаний з планом науково-дослідної роботи кафедри історії держави і права на 2001–2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ЗЕМЛЯХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок