Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ З БІ- ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ З БІ- ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ

Назва:
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ З БІ- ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,17 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НацІональна академія наук України
інститут хімії поверхні
Мельник Інна Василівна
УДК 541.183
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ З БІ-
ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ
01.04.18 – фізика і хімія поверхні
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті хімії поверхні Національної академії наук України
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент,
Зуб Юрій Леонідович,
Інститут хімії поверхні НАН України,
старший науковий співробітник
 
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Калібабчук Валентина Олександрівна,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
завідувач кафедри загальної хімії
кандидат хімічних наук,
Богатирьов Віктор Михайлович,
Інститут хімії поверхні НАН України,
старший науковий співробітник
 
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться “ 9 ” січня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01 Інституту хімії поверхні НАН України за адресою: 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту хімії поверхні НАН України
за адресою: 03164 м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17
Автореферат розіслано ___7 грудня_ 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ________________Приходько Г.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Значний практичний інтерес для сорбційних технологій, екоаналітичної хімії, хроматографії, сенсорної техніки та каталізу становлять функціоналізовані полісилоксанові (ад)сорбенти (ФПС) – ксерогелі кремнійорганічних полімерів, які одержують з допомогою золь-гель методу. Це обумовлено, в першу чергу, їх високим потенціалом специфічної сорбції і, особливо, існуванням широких можливостей регулювання в ході одностадійного синтезу їх структурно-адсорбційних характеристик та основних фізико-хімічних властивостей. Але якщо ФПС з монофункціональним поверхневим шаром, що містить амінні, тіольні, фосфінові групи тощо, вивчені досить добре, то по ксерогелям, що містять декілька функціональних груп, інформація майже відсутня. В той же час потреби практики вимагають матеріалів, які мали б бі- і, в принципі, поліфункціональні поверхневі шари. Такі ФПС, що містять на поверхні одночасно різні за природою комплексоутворюючі групи, перспективні для застосування в хроматографії органічних і неорганічних речовин, каталізі, як носії лікарських засобів, а також високоселективні, високоємні адсорбенти нового покоління.
З цієї точки зору безсумнівний інтерес викликають і функціоналізовані мезопористі кремнеземи, які можна синтезувати з використанням реакції гідролітичної поліконденсації в присутності темплатів типу поверхнево активних речовин (ПАР). Такі нанорозмірні пористі матеріали мають високу питому поверхню (~800 м2.г-1) та просторово упорядковану структуру, що особливо важливо при їх використанні для селективної сорбції. Застосування ПАР в ролі темплатів з їх здатністю до самоорганізації в мезофази різної просторової структури відкриває широкі перспективи молекулярного дизайну, а саме: створення однорідномезопористих структур з діаметром пор від 2 до 30 нм; можливість варіювання хімічного складу в широких межах (це відноситься і до поверхневого шару); надання кінцевому продукту тієї чи іншої просторової організації (далекого порядку) тощо. Але при значній науковій та практичній зацікавленості до ФПС такого типу є тільки поодинокі роботи, присвячені синтезу та вивченню мезопористих кремнеземів з біфункціональним поверхневим шаром і зовсім відсутні роботи по мезопористих кремнеземах з трифункціональним поверхневим шаром.
Отже, розробка методів синтезу, одержання та вивчення будови та властивостей ФПС з бі- та трифункціональним шаром є актуальним і перспективним завданням, важливим як для розвитку фундаментальних засад хімії поверхні, так і для досягнення практичних цілей.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ З БІ- ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок