Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦIОНАЛЬНI ОСОБЛИВОСТI ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЕМЕТРОПIЧНИМ I МIОПIЧНИМ ОКОМ ДIТЕЙ ШКIЛЬНОГО ВIКУ

ФУНКЦIОНАЛЬНI ОСОБЛИВОСТI ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЕМЕТРОПIЧНИМ I МIОПIЧНИМ ОКОМ ДIТЕЙ ШКIЛЬНОГО ВIКУ

Назва:
ФУНКЦIОНАЛЬНI ОСОБЛИВОСТI ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЕМЕТРОПIЧНИМ I МIОПIЧНИМ ОКОМ ДIТЕЙ ШКIЛЬНОГО ВIКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,35 KB
Завантажень:
463
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
IМЕНI ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Ваврищук Тетяна Анатоліївна
УДК 617.753.0/.753.2-053.5
ФУНКЦIОНАЛЬНI ОСОБЛИВОСТI ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ
ЕМЕТРОПIЧНИМ I МIОПIЧНИМ ОКОМ ДIТЕЙ ШКIЛЬНОГО ВIКУ
14.03.03 – нормальна фiзiологiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Львiв – 2003
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Тернопiльськiй державнiй медичнiй академiї
iм. I.Я. Горбачевського МОЗ України.
Науковий керiвник:
Заслужений дiяч науки i технiки України,
доктор медичних наук, професор
Вадзюк Степан Несторович,
Тернопiльська державна медична академiя
iм. I.Я. Горбачевського,
завiдувач кафедри нормальної фiзiологiї
Офiцiйнi опоненти:
Доктор медичних наук, професор Гiттiк Леонiд Самiйлович, Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, завiдувач кафедри фiзiологiї людини i тварин
Доктор медичних наук, професор Салдан Йосип Романович, Вiнницький нацiональний медичний унiверситет iм. М.I. Пирогова, завiдувач кафедри очних хвороб
Провiдна установа: Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О. Богомольця МОЗ України,
м. Київ
Захист вiдбудеться “28” січня 2004 року о 10 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради
Д 35.600.03 у Львiвському нацiональному медичному унiверситетi iменi Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79010, м. Львiв, вул. Пекарська, 69
З дисертацiєю можна ознайомитись у Науковiй бiблiотецi Львiвського нацiонального медичного унiверситету iменi Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79000, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 6
Автореферат розiсланий “22” грудня 2003 р.
Вчений секретар Федорiв Я.М.
спецiалiзованої вченої ради
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Шкiльний вiк дуже важливий для розвитку дитячого органiзму взагалi та органа зору зокрема, оскiльки вiн пов’язаний з початком систематичного навчання та припадає на перiод дозрiвання структур мозку (Куценко Т.В., Чайченко Г.М., 1999; Орлова Н.М., 1997; Фарбер Д.А., Безруких М.М., 2001). Фундаментальнi дослiдження зорового аналiзатора в дiтей, проведенi в ХХ столiттi, дозволили отримати ряд нових важливих даних про його стан. Проте бiльшiсть опублiкованих праць присвячена дослiдженню органа зору в дiтей раннього та дошкiльного вiку, у них детально описанi щомiсячнi (до 1 року життя) та щорiчнi (до 7 рокiв життя) нормативнi вiковi показники зорових функцiй (Аветисов Э.С. с соавт., 1987;
Ковалевский Е.И. с соавт., 1984; Пучковская Н.А. с соавт., 1984). У той час як функцiональний стан зорового аналiзатора в школярiв залишається недостатньо вивченим, а iснуючi нормативнi показники гостроти зору, контрастної чутливостi (КЧ), кольоровiдчуття, бiнокулярного зору є узагальненими для всiх дiтей шкiльного вiку, для складових порогових характеристик гостроти зору таких норм взагалi не iснує. Тому важливим є подальше дослiдження онтогенетичних особливостей формування зорових функцiй у дiтей 7-16 рокiв, що дозволить створити оптимальнi умови для гармонiйного розвитку зорового аналiзатора школярiв.
Серед найчастiших вiдхилень у станi здоров’я сучасних школярiв є розлади зору. Вони значною мiрою знижують працездатнiсть дiтей i пiдлiткiв, обмежують їх професiйний вибiр, придатнiсть до вiйськової служби, занять спортом, спричинюють низку психологiчних проблем. У наш час проблема загострюється у зв’язку iз збiльшенням вимог до стану зорових функцiй сучасного спецiалiста iз-за зростання навантажень на орган зору в багатьох галузях виробництва. З’ясовано, що поширення зорових порушень зростає прямо пропорцiйно вiку школярiв за рахунок розвитку набутої мiопiї (Ананьева Н.А., Ямпольская Ю.А., 1994; Маматхужаева Г.Н., 2002; Орлова Н.М., 1997). Виявлено негативну спрямованiсть динамiки поширення короткозоростi серед дiтей в Українi за перiод з 1998 по 2002 р. (Риков С.О., 1999-2003). Серед iнших аномалiй рефракцiї мiопiя вiдрiзняється тим, що при її прогресуваннi зоровi функцiї зазнають найбiльших порушень (Аубакирова А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФУНКЦIОНАЛЬНI ОСОБЛИВОСТI ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЕМЕТРОПIЧНИМ I МIОПIЧНИМ ОКОМ ДIТЕЙ ШКIЛЬНОГО ВIКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок