Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)

ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)

Назва:
ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,24 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА
КУЛИНИЧ МИРОСЛАВА БОГДАНІВНА
УДК 657.474/.479:66
ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
(на прикладі підприємств хімічної промисловості України)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана,
завідувач кафедри обліку підприємницької
діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Шевчук Володимир Олександрович,
Державна академія статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України, м. Київ,
проректор з навчально-методичної роботи
кандидат економічних наук, доцент
Сопко Валерія Василівна,
Університет економіки і права “Крок”, м. Київ,
заступник завідувача кафедри обліку, аналізу
і аудиту
Провідна установа: Львівська комерційна академія Укоопспілки,
кафедра аудиту, м.Львів
Захист відбудеться “_27__” лютого 2006 р. о 16-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.07 у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “_23_” січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор В. Я. Савченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах результати роботи кожного підприємства значною мірою залежать від системи управління, яка забезпечує економічну самостійність підприємства, його конкурен-тоспроможність та стійке фінансове становище на ринку. Вирішення проблеми розвитку та економічного зростання промислових підприємств можливе завдяки удосконаленню управління витратами. Тому перед управлінським персоналом постає завдання пошуку і впровадження системи, яка має відповідати принципам єдності підходів на різних рівнях управління, планування, обліку, калькулювання, оцінки та аналізу; можливості управління витратами на різних стадіях життєвого циклу виробів; органічного поєднання зниження витрат з досягненням високої якості готової продукції.
Методика обліку і аналізу собівартості, виробничих витрат, яку застосовують на підприємствах досліджуваної галузі, не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Серед проблем можна виділити такі: недосконалість процесів збору первинної облікової інформації; вибір методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції; організація обліку витрат за центрами відповідальності; визначення поділу витрат на постійні і змінні для прийняття управлінських рішень.
Вагомий внесок у дослідження проблем обліку собівартості зробили вітчизняні вчені, зокрема О. С. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, В. І. Єфіменко, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. С. Ластовецький, В. Г. Линник, Л. В. Нападовська, М. С. Пушкар, Василь В. Сопко, Валерія В. Сопко, Ю. С. Цал-Цалко, Л. М. Чернелевський, М. Г. Чумаченко та інші. У країнах ближнього зарубіжжя ці проблеми досліджено у наукових працях І. А. Басманова, П. С. Безруких, М. А. Вахрушиної, М. Д. Врублевського, К. М. Гаріфулліна, В. Б. Івашкевича, Т. П. Карпової, А. Н. Кашаєва, С. О. Ніколаєвої, П. П. Новіченка, В. Ф. Палія, С. О. Стукова, В. І. Ткача, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок