Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

Назва:
СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,55 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
Олійник Еліна Вікторівна
УДК 811.161.2’367. 335
СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ
СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Христіанінова Раїса Олександрівна,
Бердянський державний педагогічний
університет,
завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Мірченко Микола Васильович,
Волинський державний університе-т
імені Лесі Українки,
завідувач кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Денисенко Зоя Миколаївна,
Черкаський національний університет
імені Б. Хмельницького,
доцент кафедри українського мовознавства
Захист відбудеться “8” листопада 2007 р. о---10єє годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В).
Автореферат розіслано “6 жовтня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П. Карпенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасній синтаксичній науці пильну увагу дослідників зосереджено на вивченні речення як багатоаспектної синтаксичної одиниці, яке незалежно від структури розглядається як складне, багаторівневе за своєю організацією явище. Насамперед наголошується на необхідності розмежування в ньому формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного й комунікативно-прагматичного аспектів. Такий комплексний підхід дозволяє розглядати речення в його цілісності, багатогранності, а також сприяє усвідомленню сутності явищ, що мали суперечливе тлумачення в історії синтаксису. Оскільки мова існує в реальності тільки у формі висловлень конкретних суб’єктів мовлення, то вивчення структури та семантики речення не буде повним без дослідження його комунікативних функцій. Це стосується і з’ясувальних складнопідрядних речень, які на формально-граматичному рівні мають детальні описи, але з позицій семантико-синтаксичної та комунікативної організації потребують ґрунтовного спеціального вивчення.
Дослідженню з’ясувальних складнопідрядних речень присвячено чимало наукових праць, проте на сьогодні немає монографічних описів, які об’єднували б усі рівні їх організації. Вагомий внесок у розробку питань, пов’язаних з вивченням з’ясувальних складнопідрядних речень, зробили такі українські та російські мовознавці: на формально-граматичному рівні – Ф.І. Буслаєв, О.Є. Вержбицький, В.В. Виноградов, О.М. Пєшковський, І.Г. Чередниченко; на структурно-семантичному – В.В. Бабайцева, С.П. Бевзенко, В.А. Бєлошапкова, Н.С. Валгіна, Н.С. Верниковська, І.Р. Вихованець, Н.В. Гуйванюк, А.П. Загнітко, С.Г. Ільєнко, М.У. Каранська, М.Ф. Кобилянська, В.І. Кодухов, С.Є. Крючков, Л.Ю. Максимов, М.С. Поспєлов, Д.Е. Розенталь, Н.М. Сергєєва, І.І. Слинько, Н.Ю. Шведова, К.Ф. Шульжук. У дисертаціях, що з’явилися в останні роки, детально проаналізовано окремі аспекти з’ясувальних складнопідрядних речень (О.Л. Доценко, В.Г. Зарицька, В.А. Орєхов, А.Л. Савченко) або розглянуто їх серед складнопідрядних речень прислівного типу (Л.В. Пономарьова). У зазначених дослідженнях зроблено важливі спостереження, проте багато питань залишилися відкритими.
Актуальність дослідження визначається потребою в узагальненні й систематизації наявного наукового досвіду вивчення з’ясувальних складнопідрядних речень та комплексному описі мовних одиниць на різних рівнях їх організації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок