Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,90 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
ДЕГТЯР Ганна Олександрівна
УДК 378.371
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, професор кафедри загальної педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Барбіна Єлизавета Сергіївна,
Херсонський державний університет, професор кафедри педагогики та психології;
кандидат педагогічних наук, доцент
Картавих Олена В’ячеславівна,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться „25” травня 2006 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В).
Автореферат розісланий „20” квітня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.А. Штефан


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Головною цінністю освіти на сучасному етапі є розвиток у людини потреби і можливості вийти за межі досліджуваного, здатності до самореалізації творчого потенціалу, спрямованості на саморозвиток та самоосвіту. У зв’язку з цим виникає необхідність у формуванні вмінь аналізувати рівень свого особистісного зростання, своєї діяльності.
Одним із показників сформованої навчальної діяльності студентів є високий рівень її свідомої регуляції. Для того, щоб успішно навчатися у вищій школі, необхідно вміти самостійно організовувати свою навчальну діяльність і, отже, не тільки практично володіти навчальними діями, але й рефлексивно, усвідомлюючи сутність і підґрунтя виконуваних дій, оцінюючи їх відповідність цілям та умовам діяльності і визначаючи на цій основі найбільш ефективні способи засвоєння знань.
Рефлексія органічно притаманна природі людини – як і свідомість, і пам’ять. Інтерес до неї виявляли в основному філософи, фізіологи, психологи. Поняття “рефлексія” прослідковується вже в ідеях Аристотеля і Платона, а потім у працях таких філософів, як Г.Гегель, Р.Декарт, Д.Дідро, І.Кант, А.Лейбніц, Дж.Локк, Б.Спіноза, Л.Фейєрбах, І.Фіхте, Ф.Шеллінг; у дослідженнях сучасних філософів і методологів (М.Бахтін, С.Гессен, В.Зінченко, Г.Щедровицький), в теорії аналітичної та індивідуальної психології (А.Адлер, У.Олпорт, З.Фрейд, Е.Фром, К.Юнг).
З розвитком тенденції гуманізації освіти поняття “рефлексія” почало розглядатися вітчизняними психологами й педагогами (Б.Ананьєв, А.Бодальов, Л.Виготський, В.Вульфов, В.Давидов, В.Загвязинський, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, Д.Ельконін), оскільки в різних сферах професійної діяльності воно має велике значення. Формування рефлексивної культури – це складний і тривалий процес, який залежить від багатьох чинників. Якщо ми хочемо підготувати фахівця, який буде задовольняти соціальне замовлення суспільства, який самовдосконалюється, самокерується, рефлексує, то починати формування рефлексивної культури у студента необхідно з перших днів навчання у вищому навчальному закладі (далі - ВНЗ). Формування професійної рефлексивної позиції майбутнього фахівця неможливе без попереднього формування загальної рефлексивної культури особистості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок